Budowę Południowej obwodnicy Warszawy podzielono na trzy odcinki, które będą realizowane niezależnie.

Odcinek od węzła "Konotopa" do węzła "Lotnisko":  
Długość odcinka drogi S2 to 10,5 km. Budowa planowana jest na lata 2009-2011. 9 lutego br. została wydana decyzja środowiskowa. Trasa drogowa posiadać będzie dwie jezdnie o trzech pasach ruchu każda, które na odcinku Al. Jerozolimskie - Al. Krakowska zostaną uzupełnione o dodatkowe dwie jezdnie manewrowe po dwa pasy ruchu każda, zapewniające bezpieczny zjazd i wjazd na drogę w węzłach. Ruch drogowy na drodze i w węzłach będzie całkowicie bezkolizyjny. Na przecięciach z liniami kolejowymi powstaną wiadukty zapewniające bezkolizyjność ruchu drogowego i kolejowego. 

Odcinek od węzła "Lotnisko" do węzła "Puławska" wraz z trasą NS S79 
Długość odcinka drogi S2 wynosi 4 km, natomiast odcinka drogi S79 - 5,2 km. Realizacja tego odcinka rozpoczęła się w 2008 roku i zakończy się w 2011 r.
Środkowy fragment trasy POW wraz z trasą N-S posiadać będzie dwie jezdnie po trzy pasy ruchu i zapewni bezpośredni dojazd do dworców lotniczych. 

Odcinek od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" :
Wschodni odcinek planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy połączy dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. Trasa będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi, za wyjątkiem tunelu pod Ursynowem i mostu przez Wisłę, gdzie przewidziano przekrój 2 x 4. Najważniejszymi obiektami inżynierskimi są na tym odcinku tunel pod Ursynowem długości ponad 2600 m, przeprawa przez Wisłę oraz estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.  Długośc odcinka wynosi 19,5 km. Budowę zaplanowano na lata 2010-2013.