Otwór pilotowy osiągnął długość 977 m. Został wywiercony z użyciem dolnego zestawu przewodu o następującej konfiguracji: świder trójgryzowy frezowany o średnicy 10 5/8” napędzany przez silnik wgłębny National Oilwell o średnicy 6 ¾”. Formację skalną stanowiła kreda z niewielkimi wtrąceniami margla.  Ze względu na niewielkie przykrycie pod dnem kanału i ryzyko ekshalacji powierzchniowych płuczki, wykorzystano magnetyczny system nawigacji Paratrack II z modułem ciągłego pomiaru ciśnienia w przestrzeni pierścieniowej.

Technologia APWD (annular pressure while drilling) podaje precyzyjne informacje o aktualnym ciśnieniu dennym zarówno w warunkach statycznych jak i w trakcie cyrkulowania w otworze. Wnioski jakie można wyciągnąć z bieżącej analizy ciśnień odnoszą się, na przykład do zdolności płuczki do transportu skalnego urobku o rozmiarach kilku centymetrów

Jednostopniowe poszerzanie do średnicy 26” (660 mm) wykonano w technologii push reaming od strony wiertnicy do punktu wyjścia. Daje to możliwość utrzymywania cyrkulacji do miejsca gdzie zainstalowany jest system oczyszczania.. Rurociąg został napełniony wodą na powierzchni. Siły potrzebne do wciągnięcia blisko 1000 m odcinka stalowego rurociągu o średnicy 20” (508 mm) były rzędu 350 kN