Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponuje środki między firmy, które chcą zbudować platformy wymiany informacji lub zintegrują istniejące systemy informatyczne, dzięki czemu komunikacja handlowa pomiędzy kooperantami będzie przebiegała automatycznie. Działania te przyczyniają się m.in. do zwiększania efektywności przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności na rynku. - Przedsiębiorcy dostrzegają korzyści jakie dają nowoczesne technologie w prowadzeniu biznesu między firmami. Dzięki rozwiązaniom elektronicznym usprawniają procesy biznesowe i uzyskują oszczędności wynikające np. z tańszych zakupów materiałów i usług. Z kolei elektroniczny obieg dokumentów oszczędza czas potrzebny na przygotowanie zamówień.