Na początku szerokopasmowy Internet dostępny będzie za pomocą sygnału radiowego. Później łącze radiowe ma być zastępowane szybszym łączem światłowodowym. Projekt ma sprawdzić funkcjonowanie systemu, który w przyszłości działać ma w całym województwie łódzkim

To pierwszy etap budowy przez samorząd województwa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Składać się ona będzie z punktów dystrybucyjnych sieci internetowej w poszczególnych gminach oraz łącz światłowodowych. W przyszłym roku ma zostać wykonane studium wykonalności ŁRST. Zakończenie budowy sieci w całym województwie planowane jest w 2013 roku. Łódzkie ma na jego realizację 90 mln zł ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.