Badania przeprowadzone przez Pracuj.pl dowodzą, że w 2009 r. liczba wszystkich ogłoszeń opublikowanych w portalu w porównaniu z rokiem 2008 spadła o 22% i wyniosła nieco ponad 161 tys. Niepewna sytuacja gospodarcza często zmuszała pracodawców do ograniczenia zatrudnienia. Sytuacja poprawiać zaczęła się w lipcu, najwięcej ofert pojawiło sie jednak jesienią. We wrześniu opublikowano już o 15% więcej ofert niż w styczniu, a w październiku odnotowano najwięcej ofert w całym roku. W ostatnim kwartale pracodawcy zamieścili na Pracuj.pl ponad 43 tys. ofert, co stanowiło liczbę o ponad 4% większą niż w kwartale poprzednim.

Odwrotnie sytuacja wyglądała w branży IT, dla której I kwartał 2009 r. uznać można jako szczególnie korzystny, wówczas bowiem zamieszczone zostało ponad 2,2 tys. ofert pracy. Załamanie nastąpiło w III kwartale, a liczba ofert spadła o 18%. W styczniu 2009 r. oferty pracy w IT stanowiły 6% wszystkich ofert, we wrześniu liczba ta wynosiła już tylko 3,9%.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak & Sedlak wynika natomiast, że w roku ubiegłym wśród najlepiej opłacanych branż znajdowały się technologie informatyczne, a zaraz za nimi - telekomunikacja. W ogólnopolskim badaniu płac uczestniczyło 92 785 osób.