Porozumienie przyczyni się do utworzenia wspólnego rynku spot. To właśnie na nim ustalana ma być jednolita cena energii w regionie. Porozumieniem poza Polską, Czechami i Austrią może być objęta także Słowacja i Węgry.

Aby możliwe było funkcjonowanie tego rodzaju regionalnego rynku konieczna jest dostępność transgranicznych mocy przesyłowych, a to z kolei powoduje konieczność porozumienia z operatorami systemów przesyłowych. Teraz więc konieczny jest czas na wypracowania porozumienia z operatorami, w związku z czym koncepcja wspólnego rynku mogłaby być wdrożona  pod koniec 2011 r.