Na wsparcie dużych inwestycji w 2010 r. przeznaczone ma zostać ok. 300 mln EUR (1,2 mld zł), mniej niż rok temu, kiedy to kwota do dofinansowania wyniosła 2,1 mld zł. W dalszym ciągu jednak nie zostało rozdysponowane 400 mln zł dotacji dla kluczowych dla gospodarki inwestycji przemysłowych.

Jak podał Dziennik Gazeta Prawna, w tym tygodniu zostać ma opublikowana nowelizacja rozporządzenia o przyznawaniu unijnego wsparcia w PO IG, która wprowadza szereg usprawnień w dostępie do unijnych pieniędzy. Ożywienie gospodarcze natomiast ma spowodować zwiększenie ilości przedsięwzięć realizowanych przez firmy, które będą szukały środków publicznych na wsparcie swoich projektów.

Dotacje z Działania 4.5 to ostatnia pula unijnych pieniędzy, która nie została jeszcze zagospodarowana. Duże przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać środki z tego działania w ramach wsparcia dla inwestycji przemysłowych, muszą przedstawić projekty o wartości przekraczającej 160 mln zł a także w ramach ich realizacji zatrudnić co najmniej 150 nowych pracowników. Drugi typ dofinansowania obejmuje tworzenie w Polsce centrów usług wspólnych lub centrów badawczo-rozwojowych. W przypadku takich inwestycji musi zostać utworzone co najmniej 100 nowych miejsce pracy.