• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Adam Wysokowski
Adam Wysokowski
Uniwersytet Zielonogórski

Kierownik Zakładu Dróg i Mostów UZ. Specjalizuje się w dziedzinie zmęczenia, trwałości, utrzymania i przeglądów mostów a także przepustów komunikacyjnych, w tym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Przez wiele lat zajmował się badaniami tych konstrukcji.

W ostatnich latach szerzej zajmuje się również zagadnieniami odwodnienia dróg i mostów oraz problemami technicznymi dotyczącymi przejść dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym.

Od wielu lat jest aktywny również we wdrażaniu w naszym kraju nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowo-mostowym. W ramach tych prac wykonał wiele badań laboratoryjnych i terenowych oraz przeprowadził kilkadziesiąt cykli szkoleń na ten temat. Wynikiem tych wieloletnich działań jest kilkanaście ogólnie obowiązujących w praktyce drogowo-mostowej zaleceń i specyfikacji opracowanych z jego udziałem, najczęściej pod jego kierunkiem. Ma w swoim dorobku również wdrożenie nowoczesnych metod badań betonu w budownictwie komunikacyjnym.

W międzyczasie odbył staże naukowo-techniczne w OZAWA Concrete Industry i SCHIMIZU Corporation w 1989 (Japonia) i University of Nevada 01-04.1992 jako Visiting Profesor (Reno-USA).

W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę szacowania wpływu korozji na nośność mostów stalowych nagrodzoną przez Ministra Infrastruktury. Autor lub współautor ponad 150 publikacji i kilku monografii.

Przez dwie kadencje członek sekcji materiałów budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Od 1992 r. członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 251 ds. obiektów mostowych PKN. Współkoordynator oraz uczestnik kilku projektów badawczych z zakresu dróg i mostów, realizowanych w ramach Unii Europejskiej (zmęczenie nowoczesnych nawierzchni drogowych o różnej konstrukcji, delaminacja nawierzchni betonowych autostrad i mostów, sprzęt badawczy w dziedzinie transportu w Europie i.in.). W latach 2000-2007 aktywnie działał ze strony polskiej w Europejskiej Federacji Laboratoriów Drogowych FEHRL, czego wynikiem jest chociażby opracowanie „Wizja transportu w Europie 2040”. Jest ekspertem Unii Europejskiej ds. transportu powierzchniowego. Przez dwie kadencje był członkiem Komisji Bezpieczeństwa Budowli WC1- IABSE z siedzibą w Szwajcarii.Zasiada w radach naukowych kilku krajowych czasopism branżowych. Organizator lub współorganizator kilkunastu seminariów i konferencji o zasięgu krajowym.

Wykonał kilka opinii o pracach doktorskich i jest obecnie promotorem dwóch doktorantów z otwartymi przewodami doktorskimi.Działalność dydaktyczną zapoczątkował na Politechnice Wrocławskiej z zakresu inżynierii komunikacyjnej i projektowania mostów. Kontynuuje ją obecnie na swojej macierzystej uczelni- Uniwersytecie Zielonogórskim prowadząc wykłady głównie z mostów metalowych oraz badań i materiałoznawstwa drogowo-mostowego.

Dorobek zawodowy to praca w wykonawstwie oraz projektowanie, ekspertyzy, szkolenia, koordynacja i wdrożenie do szerokiej praktyki Systemu Gospodarki Mostowej. Członek Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP), Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), International Association of Bridge and Structural Engineering (IABSE), American Society of Civil Engineers (ASCE).


Miniwywiad z czasopisma Inżynieria Bezwykopowa 5/2012 [47]:

W pracy:
zajmuje się drogami i mostami.

Studia:
budownictwo na Politechnice Wrocławskiej, specjalność: inżynieria lądowa.

Pierwsza praca:
Politechnika Wrocławska – Zakład Mostów, następnie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mostowego we Wrocławiu.

Największe marzenie:
wypocząć i podróżować.

W wolnym czasie zajmuje się:
majsterkowaniem w swoim warsztacie.

Na bezludną wyspę zabrałby:
wędkę, całą rodzinę i swoje 6 psów.

Za 5 lat widzi się:
tam gdzie jest dzisiaj, tj. na uczelni, kształcąc młode pokolenie inżynierów, pracując równolegle we własnej firmie projektowo-badawczej, wdrażając zdobyte doświadczenie w praktyce.

Największy sukces zawodowy:
są cztery. Chronologicznie: estakada w ciągu obwodnicy Kłodzka; Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw IBDiM w Żmigrodzie; specjalność drogowo-mostowa na Uniwersytecie Zielonogórskim, a ostatnio – własna, firma: Infrastruktura Komunikacyjna w Żmigrodzie.

Największe osiągnięcie życiowe:
stabilizacja życiowa i świadomość, że gdy zadzwoni dzwonek do drzwi jego domu oznacza to, że goście przychodzą do niego, a nie po niego.

Czy korzysta z facebooka:
nie.

Najbardziej boi się:
straty najbliższych.

Ulubiona książka / film / muzyka:
„Nędznicy” Wiktora Hugo; „Pół żartem, pół serio” z Marilyn Monroe; Deep Purple, Tee Rex, Carlos Santana, jazz i …Chopin.

Bardzo lubi:
swoją córkę Zuzę. 

Najbardziej nie lubi:
obłudy, krętactwa i marnowania ludzkiej pracy.

Nie może obyć się bez:
swojej żony.

Lista publikacji dla Adam Wysokowski
znaleziono: 10 wyniki
branża
zakres dat

Pokaż więcej