• „Za” budową elektrowni atomowej w Polsce jest 74% osób
  • Pierwsza siłownia powinna powstać w woj. pomorskim
  • Zgodnie z planami budowa elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r.

Morawiecki dodał, że silny polsko-amerykański sojusz to gwarancja powodzenia wspólnych inicjatyw obu krajów. Szef polskiego rządu zapowiedział, iż w najbliższą środę Rada Ministrów podejmie uchwałę ws. budowy przez Amerykanów pierwszej elektrowni atomowej w Polsce

Elektrownia atomowa. Budowa to bardzo długi proces

Równolegle z negocjacjami na poziomie rządowym ws. wyboru wykonawcy polskiej siłowni jądrowej, toczą się procedury urzędowe związane z jej budową. To inwestycja, która składa się z wielu etapów, a jednym z nich jest procedura związana z transgraniczną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Odpowiednia dokumentacja została już przekazana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) krajom biorącym udział w międzynarodowej ocenie środowiskowej, w tym sąsiadującym z Polską oraz z regionu Morza Bałtyckiego.

To procedura, która umożliwia państwom, na których terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie, zgłoszenie uwag, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych według własnych przepisów. Celem jest zachowanie transparentności oraz świadome podejmowanie decyzji.

Przekazana przez polską stronę dokumentacja składa się z liczącego 1200 stron opracowania oraz raportu środowiskowego.

Postępowanie transgraniczne to bardzo ważny element procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przekazanie dokumentacji państwom biorącym udział w tym postępowaniu to kolejny w ostatnich miesiącach dowód na to, że materializują się efekty działań, które zakładaliśmy w procesie inwestycyjnym na ten rok – powiedziała Joanna Szostek, odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem Polskich Elektrowni Jądrowych.

W przypadku krajowej części procedury środowiskowej, raport trafił już do zaopiniowania przez Urząd Morski w Gdyni, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce

Po czteroletnich badaniach, pod koniec 2021 r. poinformowano, że pierwsza polska elektrownia atomowa powinna powstać w woj. pomorskim, w gminie Choczewo (preferowany wariant, inne lokalizacje to Gniewino i Krokowa). Obecnie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe prowadzi działania zmierzające do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, natomiast toczą się także negocjacje z firmami zainteresowanymi budową elektrowni atomowej w Polsce.


Plany są takie, że zezwolenie na budowę pierwszej w Polsce elektrowni atomowej zostanie wydane w 2025 r., w 2026 r. rozpoczną się roboty.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada stworzenie do 2040 r. bloków o łącznej mocy 6–9 GW.  31 października 2022 r. poinformowano, że w Seulu Grupa PGE, ZE PAK oraz koreański koncenr KHNP podpisały list intencyjny w zakresie planu budowy kolejnej elektrowni jądrowej w Polsce, tym razem w Pątnowie.

W 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło badania, z których wynika, że „za” budową pierwszej elektrowni atomowej w Polsce jest 74% społeczeństwa.

Zobacz nasz serwis specjalny ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE