Wydanie decyzji pozwoli na złożenie wniosków o kolejne decyzje administracyjne, w tym lokalizacyjną i pozwolenie na budowę elektrowni atomowej na Pomorzu. PEJ wystąpiło do resortu klimatu i środowiska po wejściu w życie specustawy jądrowej o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

W dokumencie przedstawiono charakterystykę planowanej elektrowni atomowej, z podaniem szczegółowego opisu technologii, mocy zainstalowanej i czasu eksploatacji. Treść jest zgodna z dokumentami rządowymi, w tym uchwałą Rady Ministrów uznającej za konieczne budowę siłowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Uzasadniono znaczenie inwestycji dla krajowego rynku energii elektrycznej. Podkreślono zgodność z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i krajową Polityką energetyczną Polski do 2040 r.

Elektrownia atomowa na Pomorzu to aktualnie jeden z dwóch planowanych takich obiektów. Pomoże w zaspokojeniu prognozowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenia dostępnych mocy dyspozycyjnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Przeczytaj także: 10 GW w małych reaktorach jądrowych? Plan Orlen Synthos Green Energy