• Ontario Power Generation zajmie się wdrażaniem reaktorów i szkoleniem operatorów
  • Kanadyjska firma w zarządzaniu elektrowniami atomowymi ma ponad 50-letnie doświadczenie
  • Pierwszy blok z reaktorem BWRX-300 ma w Polsce powstać przed końcem dekady

Kanadyjska firma kluczowym partnerem dla projektów BWRX-300 w Polsce

Na podstawie dokumentu w przyszłości będą zawierane umowy na usługi operatorskie realizowane przez OPG i jej spółek zależne dla małych elektrowni atomowych z reaktorami modułowymi (BWRX-300). Kanadyjska firma wesprze też OSGE w budowaniu kompetencji operatora atomowego dla projektów SMR w Europie i Wielkiej Brytanii.

Porozumienie zakłada działania związane z rozwojem i wdrażaniem reaktorów, eksploatacją i konserwacją elektrowni atomowych oraz szkoleniem operatorów i zarządzaniem operacją uruchamiania siłowni. OPG jest operatorem kanadyjskich elektrowni atomowych od ponad 50 lat.


Standardowy projekt przyspieszy budowę małych elektrowni atomowych

OSGE i OPG popisały niedawno umowę z Tennessee Valley Authority (TVA) i GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) o współpracy i wsparciu finansowym dla przyspieszenia wdrożenia małego reaktora modułowego GEH BWRX-300. Cztery firmy wspólnie będą inwestować w opracowanie standardowego projektu kompletnej elektrowni z reaktorem BWRX-300 i szczegółów kluczowych komponentów. Tak, by można go było wykorzystać w wielu przedsięwzięciach. Ma to ograniczyć koszty i przyspieszyć budowę małych elektrowni atomowych.

Pierwszy blok z reaktorem BWRX-300 powstanie w Kanadzie

Pierwsza siłownia z reaktorem BWRX-300 powstanie w Darlington na przedmieściach Toronto. Trwają prace przygotowawcze, a elektrownia atomowa ma zostać ukończona w 2028 r. Dla OSGE to przedsięwzięcie referencyjne. Polska firma i Laurentis Energy Partners (spółka zależna OPG) mają umowę Master Services Agreement służącą wsparciu budowy floty reaktorów SMR nad Wisłą.

Ontario Power Generation to pierwsza na świecie spółka, która wybrała BWRX-30. Zawarła też umowę z czeską firmą ČEZ o współpracy w celu przyspieszenia wdrożenia reaktorów SMR w tym kraju. Aktualnie kończy modernizację dwóch bloków typu CANDU w elektrowni atomowej Darlington. Siłowania znajduje się 3 km od Oshawy, miasta liczącego 150 tys. mieszkańców.

Firma w październiku 2022 r. złożyła wniosek do Kanadyjskiej Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego (CNSC) o wydanie licencji na budowę elektrowni atomowej z reaktorem BWRX-300. W marcu 2023 r. CNSC wydała pozytywną decyzję przedlicencyjną po przeglądzie projektu. Decyzja o budowie ma zapaść do końca 2024 r.

W Polsce budowa elektrowni atomowej z BWRX-300 ma się zakończyć przed 2030 r.

BWRX-300 to chłodzony wodą reaktor SMR o naturalnej cyrkulacji o mocy 300 MWe z pasywnymi systemami bezpieczeństwa, który wykorzystuje podstawę projektową i licencyjną reaktora wrzącego ESBWR firmy GEH.

W Polsce pierwsza mała elektrownia atomowa ma być gotowa przed końcem aktualnej dekady. W planach jest budowa floty takich SMR. Wskazano siedem miejsc do badań pod kątem instalacji BWRX-300. OSGE uzyskało pozytywną opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii tego reaktora od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. To element procesu przedlicencyjnego.

Przeczytaj także: Elektrownia jądrowa w Polsce – umowa na prace projektowe