Przegląd prowadzony przez MAEA pozwala sprawdzić, na jakim etapie przygotowania są instytucje uczestniczące w programie energetyki jądrowej (PEJ). Określa uwarunkowania, potrzeby, ale także braki i luki do zagospodarowania. W przypadku Polski dotyczył on przede wszystkim budowy pierwszej elektrowni atomowej w kraju. Rekomendacje i sugestie mają pomóc w postępie rozwoju infrastruktury jądrowej.

Program polskiej energetyki jądrowej został zainicjowany z jasno określonymi celami i przechodzi w fazę budowy w zorganizowany sposób. W każdej z organizacji zaobserwowaliśmy silne i zaangażowane zespoły, które pomogą w realizacji celów rządowych dla Programu PEJ – powiedział Mehmet Ceyhan, przewodniczący zespołu oceniającego i kierownik techniczny sekcji rozwoju infrastruktury jądrowej MAEA. W pracach uczestniczyło 10 ekspertów Agencji.

Oceniono m.in. politykę i decyzje dotyczące wdrożenia energetyki jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego, finansowanie i zarządzenie, otoczenie prawne, zabezpieczenie materiałów jądrowych, ochronę radiologiczną, sieć elektroenergetyczną, postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, zaangażowanie krajowego przemysłu i zamówienia publiczne.

Zespół MAEA zaprezentował także siedem dobrych praktyk korzystnych dla rozwoju energetyki jądrowej nie tylko w Polsce.

Przeczytaj także: Małopolska. Cztery małe reaktory atomowe. Wniosek o warunki przyłączenia