• Wysokość pojedynczego wiatraka wynosi 175 m
  • Produkcja zielonej energii elektrycznej wyniesie około 366 GWh rocznie
  • Przy pełnej mocy farma w minutę wytwarza prąd zaspokajający roczne potrzeby jednego gospodarstwa domowego

Jedna z największych farm wiatrowych w Polsce

Farma wiatrowa Dębsk składa się z 55 turbin, każda o mocy 2,2 MW. Daje to łącznie 121 MW i czyni obiekt jednym z największych w Polsce. Gondola wiatraka znajduje się na wysokości 120 m, a średnica łopat wynosi 110 m. Przy łopacie ustawionej w pionie konstrukcja osiąga 175 m. Turbiny posadowiono w dwóch gminach: Kuczbork-Osada (15) i Żuromin (40).


Szacowana produkcja odnawialnej energii elektrycznej to około 366 GWh rocznie. Tyle zużywa 183 tys. polskich gospodarstw domowych – to wszyscy mieszkańcy powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego oraz żuromińskiego. Przy pełnej mocy w ciągu minuty wytwarzana jest zielona energia wystarczająca na rok dla jednego domu. Jeden wiatrak w tym czasie produkuje tyle energii, ile potrzebuje samochód elektryczny do przejechania 200 km.

Dzięki pracy farmy wiatrowej Dębsk do atmosfery nie trafi 318 tys. ton CO2, 299 ton SO2, 302 tony NOx, 106 ton CO oraz 18 ton pyłów, co miałoby miejsce przy produkcji energii elektrycznej z węgla (przy zużyciu 168 tys. tego paliwa rocznie).

Najdłuższy w Europie kabel podziemny

Prąd z turbin wiatrowych po transformacji napięcia do 110 kV przesyłany jest podziemnymi liniami kablowymi do głównego punktu zasilania (GPZ Kruszczewo pod Płockiem). Długość kabla wynosi 62 km – to najdłuższa instalacja zmiennoprądowa w Europie.

Budowa farmy wiatrowej Dębsk to do tej pory największa inwestycja spółki Polenergia w odnawialne źródła energii (OZE). Firma ma już instalacje o mocy 472 MW (otwarcie elektrowni wiatrowej zwiększyło zasoby o 35%). W 2019 r. obiekt, jak informuje firma, otrzymał gwarantowane wsparcie w postaci kontraktu różnicowego dla części produkcji w ramach systemu aukcyjnego, które pozwoli dodatkowo na optymalizację jej rentowności.

Dane farmy wiatrowej Dębsk:

  • 2,2 MW moc pojedynczej turbiny;
  • 31 miesięcy budowy;
  • 55 turbin Vestas V110;
  • 183 tys. potencjalnie zasilanych gospodarstw domowych w ciągu roku;
  • 318 tys. ton mniej CO2 w atmosferze;
  • 366 GWh – przewidywana roczna produkcja zielonej energii.

Przeczytaj także: 100 MW mocy osiągnie farma fotowoltaiczna budowana w Mysłowicach