Linia elektroenergetyczna Choczewo–Żarnowiec należy do czterech nowych połączeń, które umożliwią przesłanie energii z morskich farm wiatrowych do innych części kraju. Połączy budowaną stację elektroenergetyczną Choczewo z istniejącą stacją Żarnowiec w gminie Krokowa.

Budowa linii o długości 19,5 km rozpocznie się w 2024 r., a jej oddanie do użytku nastąpi w 2026 r. Przebiegnie przez gminy Choczewo, Gniewino i Krokowa. Większość trasy zaplanowano na obszarach rolnych, pastwiskach, łąkach i terenach leśnych.

Decyzja lokalizacyjna umożliwi PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) uzyskanie pozwolenia na budowę linii i późniejszą jej eksploatację przez kilkadziesiąt lat.

Na terenie woj. pomorskiego powstaną jeszcze trzy linie elektroenergetyczne 400 kV dla morskich farm wiatrowych. Będą to Choczewo–Gdańsk Przyjaźń, Choczewo do nacięcia linii Gdańsk Błonia–Grudziądz Węgrowo oraz Choczewo do nacięcia linii Żarnowiec–Słupsk. Łączna długość czterech instalacji przekroczy 250 km. Poza stacją elektroenergetyczną w gminie Choczewo powstanie także druga na terenie gminy Słupsk.

Przeczytaj także: Największe elektrownie wodne na zaporach 2023 – TOP 20