• Budowa farm wiatrowych będzie kosztować 545 mln zł
  • To element projektu przybliżającego Polskę do osiągnięcia neutralności klimatycznej
  • Pomoże też osiągnąć unijny cel OZE na poziomie 32% do 2030 r.

Jak poinformowano, EBI udostępni PGE celową linię kredytową na okres do 17 lat na kwotę stanowiącą około 50% wartości projektu. Kredyt pozyskany został jako finansowanie projektów, które są w 100% kwalifikowalne w ramach celu EBI dotyczącego działań na rzecz ochrony klimatu. Budowa farm wiatrowych Starza, Rybice i Karnice II ma pochłonąć 545 mln zł (około 128,2 mln EUR). Farmy powstaną w północno-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice, w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Planowane działania przyczynią się do stopniowej dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. Transformacja ta niewątpliwie przyniesie ogromne korzyści nie tylko polskiej gospodarce, ale dzięki czystszemu środowisku również jej obywatelom – mówi Lilyana Pavlova, wiceprezes EBI.


Budowa trzech farm rozpoczęła się w lutym 2019 r. Obiekty gotowe mają być w tym półroczu. Dzięki tej inwestycji łączną moc zainstalowana farm wiatrowych PGE wzrośnie o 18%, do blisko 650 MW.

Nasza roczna produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrosła z 0,1 TWh w 2011 r. do ponad 1 TWh i to nie jest nasze ostatnie słowo. Przy wsparciu EBI zmierzamy do zakończenia inwestycji w nowe moce wiatrowe na lądzie. Naszą ambicją jest osiągnięcie 25% udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2030 r. Zamierzamy osiągnąć ten cel m.in. dzięki realizacji kolejnych zielonych inwestycji – wyjaśnia Henryk Baranowski, prezes PGE. Do 2026 r. PGE ma zbudować pierwszą swoją farmę wiatrową na Morzu Bałtyckim o mocy 1 GW, a do 2030 r. koncern chce uruchomić kolejne 1,5 GW. Do tego czasu PGE zamierza też wybudować obiekty fotowoltaiczne o łącznej mocy do 2,5 GW.

W chwili zawarcia była to pierwsza umowa dotycząca projektu energetycznego wśród kredytobiorców EBI, zatwierdzona po przyjęciu przez ten bank nowej polityki kredytowej. EBI z końcem 2021 r. zaprzestaje finansować inwestycje związane z gazem ziemnym, tym samym w całym sektorze paliw kopalnych, ponieważ kilka lat temu wycofał się z wsparcia inwestycji związanych z węglem.

Przeczytaj także: PGE wybuduje magazyn energii na górze Żar