Partnerzy portalu

Podkarpacie. Większe możliwości przyłączania źródeł zielonej energii

Opublikowano: 24-05-2024 Źródło: Tauron

Spółka Tauron Dystrybucja uruchomiła Główny Punkt Zasilania (GPZ) Pilzno. To jedna ze strategicznych inwestycji w woj. podkarpackim. Obiekt poprawi niezawodność sieci, umożliwi zasilanie nowych obiektów na obszarze gmin Pilzno i Czarna, a także przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE).


GPZ Pilzno. Fot. Tauron Dystrybucja GPZ Pilzno. Fot. Tauron Dystrybucja

Zadanie realizowano etapami przez dziewięć lat. Rozdzielnię 110 kV wyposażono w zintegrowane pola w izolacji gazowej, przystosowane do zabudowy napowietrznej. Prace prowadzono na czynnym obiekcie starej stacji. Zapewnienie ciągłości zasilania wymagało wykonania układów przejściowych.

Wybudowano też linię 110 kV zasilającą GPZ Pilzno (poprzez rozcięcie linii 110 kV relacji Ładna-Latoszyn). W efekcie powstały linie 110 kV relacji Ładna–Pilzno oraz Pilzno–Latoszyn. Przebudowano także linię elektroenergetyczną średnich napięć.

Fot. Tauron Dystrybucja Fot. Tauron Dystrybucja

Nowy GPZ 110/15 kV wybudowano na terenie istniejącej od lat 50. XX w. napowietrznej stacji elektroenergetycznej 30/15 kV RS Pilzno. Obiekt odpowiada na zapotrzebowanie na nowe moce przyłączeniowe odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Stacja powstała, jak informuje Tauron Dystrybucja, w układzie H5, z rozdzielnią 110 kV w technologii napowietrznej hybrydowej. Posiada dwa stanowiska transformatorów mocy, z jednostkami o mocach 16 MVA każdy i z możliwością rozbudowy do 25 MVA, jej kolejne elementy to rozdzielnica 15 kV oraz budynek rozdzielni.

Inwestycja poprawia bezpieczeństwo obsługi urządzeń dzięki podniesieniu niezawodności zasilania sieci 15 kV na terenie Regionu Dębica, parametry jakościowe oraz niezawodność sieci dystrybucyjnej średnich napięć. W najbliższym czasie zostanie do niej podłączonych kilka farm fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW.

Koszt zadania wyniósł 36 mln zł. Kwota dofinansowania ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020) to 20,74 mln zł.

Przeczytaj także: Stacja elektroenergetyczna dla elektrowni atomowej i farm na Bałtyku

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia