Zakres prac obejmuje przebudowę stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina, którą wybudowano w latach 70. XX w. Powstaną trzy nowe gałęzie rozdzielni 400 kV. Zaplanowano instalację dwóch autotransformatorów 400/110 kV. Dojdzie także do przełączenia na napięcie 400 kV linii Piła Krzewina–Plewiska, aktualnie pracującej na napięciu 220 kV.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, z instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Prace rozpoczną się w 2024 r. roku i zakończą w I kwartale 2028 r. Po ich zakończeniu stacja elektroenergetyczna wraz z przyłączonymi do niej liniami 400 kV będą jednym z kluczowych elementów infrastruktury przesyłowej. Zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej do zachodniej i północnej Polski.

Wykonawcą zadania za ponad 232 mln zł jest firma Budimex. To pierwsze przedsięwzięcie PSE realizowane przez tę spółkę.

Przeczytaj także: USA. Otwarcie największej na świecie elektrowni geotermalnej