Nowe źródło wytwórcze zostanie wykonane, jako jednostka z turbiną gazową opalaną gazem ziemnym wysokometanowym, kotłem odzysknicowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Zamówienie będzie realizowane w formule „pod klucz”, tj. obejmie uzyskanie koniecznych decyzji, zaprojektowanie, dostawę, budowę, szkolenie personelu, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz długoterminowy serwis bloku. Szacowany okres realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy. Ponadto, w ramach zamówienia, przewiduje się zawarcie dziesięcioletniej umowy serwisowej – podała spółka.

Postępowanie odbywa się w trybie dialogu konkurencyjnego. Do dalszego udziału dopuszczonych zostanie nie więcej niż pięciu oferentów. Sam dialog odbędzie się w trzecim kwartale tego roku, a podpisanie umowy z wykonawcą – na początku 2020 r. Wykonawca ma być wybrany w oparciu o kryterium techniczno-ekonomiczne oraz cenę.

Inwestor posiada już wszystkie zgody administracyjne, w tym pozwolenie na budowę. Energa chciała projekt realizować już wcześniej, odbyło się nawet postępowanie na wybór generalnego wykonawcy bloku w Grudziądzu, ale zostało ono umorzone. Jak mówi prezes Energa Wytwarzanie, Piotr Meler, zmiana otoczenia biznesowego i warunków rynkowych pozwoliły na powrót do realizacji projektu. Wprowadzony rynek mocy stanowi dla wytwórców zachętę do rozwoju nowych inwestycji. Wyniki aukcji przeprowadzonych w 2018 r. świadczą o możliwości uzyskania wsparcia zapewniającego rentowność budowy bloku gazowo-parowego w Grudziądzu.

Przeczytaj także: Energa buduje kolejną farmę wiatrową