Zanim jednostka zostanie oddana do użytku (zgodnie z umową ma to nastąpić najpóźniej 30 września br.; blok nr 5 rozpocznie pracę wcześniej, do 15 czerwca), zostanie przeprowadzona optymalizacja pracy bloku, której głównym celem jest osiągnięcie znamionowej mocy – 900 MW. Ponadto jednostka przejdzie próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

Po włączeniu obu bloków do użytku Elektrownia Opole ma stać się jedną z najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Nowe bloki zostały zaprojektowane na 35 lat ciągłej pracy i spełniają zaostrzone normy emisyjne. Ich sprawność w produkcji energii ma być na poziomie około 46%, co pozwoli znacząco ograniczyć oddziaływanie elektrowni na środowisko. Dodatkowo, opolski zakład zaspokajać będzie 8% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wartość inwestycji to 11,6 mld zł. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa, a głównym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń i pełnomocnikiem konsorcjum jest GE Power.

Elektrownia Opole to elektrownia cieplna zlokalizowana przy ujściu rzeki Mała Panew do Odry, w Opolu. Działa od 1993 r. Wchodzi w skład holdingu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przeczytaj także: Runęła chłodnia kominowa w Będzinie