• URE otrzymało wnioski taryfowe na sprzedaż elektryczności dla gospodarstw domowych
  • Nie ma jeszcze wniosków dotyczących cen dystrybucji energii elektrycznej
  • Na ostateczną cenę prądu wpływają zarówno kosztu sprzedaży, jak i dostawy

Postępowania taryfowe prowadzone co roku o tej porze przez Prezesa URE mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców. Spółki obrotu wnioskują o poziom taryfy na kolejny rok, przedstawiając szczegółowe kalkulacje i uzasadnienie prezesowi URE, który następnie analizuje przedłożone wyliczenia. W tegorocznych wnioskach sprzedawcy, kalkulując swoje taryfy, bazowali na cenach energii elektrycznej odzwierciedlających notowania na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – informuje Urząd.

Dopóki jednak URE nie zostanie przekonane, że proponowany poziom taryfy odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty działalności prowadzonej przez spółki obrotu (sprzedawców), prowadzi dialog z przedsiębiorcami.

Nadrzędnym celem działań prezesa URE jest równoważenie interesów profesjonalnych uczestników rynku – przedsiębiorstw energetycznych – i odbiorców energii, w tym przypadku gospodarstw domowych. Działając na podstawie prerogatyw zawartych w ustawie Prawo energetyczne oceniamy koszty pod kątem ich zasadności – informuje Rafał Gawin, prezes URE.


Regulator podkreśla, że na całkowity koszt energii elektrycznej składają się koszty sprzedaży tej energii, co do których trwają obecnie postępowania taryfowe oraz koszty dystrybucji (transportu), dla których wnioski taryfowe nie zostały jeszcze złożone. I dopóki to nie nastąpi, nie będzie możliwa kompleksowa ocena ostatecznego poziomu ewentualnej zmiany całkowitego kosztu dostarczania energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Prezes URE zatwierdza ceny energii elektrycznej wyłącznie dla gospodarstw domowych i tylko wobec sprzedawców pełniących obowiązki sprzedawcy z urzędu. W pozostałym zakresie – w przypadku innych grup taryfowych, bądź skorzystania przez odbiorcę z prawa do zmiany sprzedawcy, przedsiębiorstwa przedstawiają odbiorcom oferty wolnorynkowe, które nie są zatwierdzane. Natomiast klienci sprzedawców z urzędu (czyli przedsiębiorstw taryfowanych), mają możliwość wyboru u swojego sprzedawcy z urzędu: może on zastosować taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE, bądź zaproponować ofertę wolnorynkową.

Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej zatwierdzenia i opublikowania przez prezesa URE w Biuletynie Branżowym URE.

Przeczytaj także: Będą dopłaty dla kupujących auta elektryczne