• Zawieszenie finansowania bloku 1000 MW w Ostrołęce może spowodować zatrzymanie robót
  • Pod koniec stycznie br. zaawansowanie prac wynosiło 5%
  • Energa i Enea przeanalizują parametry techniczne, technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne projektu

O decyzji poinformowano konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems – generalnego wykonawcę bloku, a także konsorcjum firm Torpol i Zakładów Automatyki Kombud zajmujących się przebudową infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C.

Jak informują spółki, istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego (rezygnacja z finansowania energetyki węglowej i gazowej – przyp. red.) oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100% akcji Energi.

W raporcie giełdowym Energi poinformowano, że zawieszenie finansowania następuje w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez sponsorów (Energa i Enea) analiz w zakresie dalszych działań w projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Szczegółowy przedmiot, harmonogram oraz sposób przeprowadzenia analiz zostanie uzgodniony przez sponsorów w terminie 10 dni od dnia zawarcia porozumienia. Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu.


Decyzja może oznaczać zatrzymanie prac budowlanych. Kontrakt z generalnym wykonawcą przewiduje możliwość czasowego zawieszenia wykonywania obowiązków wynikających z umowy. Maksymalnie może to być 90 dni łącznie w trakcie realizacji inwestycji.

Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia realizacji projektu wynosi 56 miesięcy, liczony od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac. Przewidziany w umowie okres zawieszenia nie oznacza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez generalnego wykonawcę – czytamy w komunikacie.

Zaawansowanie prac na koniec stycznia br. wyniosło 5%, a – jak informują Energa i Enea – podpisane porozumienie o zawieszeniu finansowania nie wpływa na obowiązywanie dotychczasowych porozumień w sprawie finansowania projektu, o których spółki wcześniej informowały.

Węglowy blok energetyczny na parametry nadkrytyczne w Ostrołęce ma mieć 1000 MW mocy, sprawność 45%, zmienność obciążenia w zakresie 30–103% i dyspozycyjność przekraczającą 8 tys. godz.

Przeczytaj także: Elektrownia atomowa w Polsce – pomoże nam potentat?