• Budowa magistrali wodnej została podzielona na odcinki
  • Prace prowadzone są w uzgodnieniu z samorządem Grudziądza, realizującym inwestycje drogowe na terenie powstających rurociągów
  • Na początku powstają zjazd na obszar budowy, wygrodzenia i plac do składowania rur

Instalacje wodne umożliwią działanie elektrowni gazowo-parowej

Rurociągi zasilające i zrzutowe połączą przyszłą elektrownię CCGT z ujęciem wody i pompownią oraz Rowem Hermana w sąsiedztwie Wisły. Instalacje pozwolą na uruchomienie i działanie budowanego bloku gazowo-parowego o mocy około 560 MW. Przed rozpoczęciem robót budowlanych magistrali przeprowadzono analizy i badania. Otrzymano pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie na budowę. Z samorządem Grudziądza podpisano umowę drogową umożliwiającą posadowienie rurociągów na gruntach, na których budowane będą drogi publiczne.


Budowę magistrali podzielono na odcinki, a Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu i inwestor, spółka CCGT Grudziądz, na bieżąco uzgadniają, nadzorują i koordynują prace wykonawcy.

Pierwsze prace przy budowie magistrali wodnej

17 kwietnia 2023 r. rozpoczęły się roboty na odcinku od ronda na ul. Południowej do ul. Miłoleśnej (w kierunku ul. Skowronkowej). W ich ramach powstanie wjazd na teren budowy od strony ronda, niezbędne wygrodzenia zabezpieczające osoby postronne i zwierzęta, a także tymczasowa infrastruktura (droga oraz miejsce składowania dostaw rur i innych materiałów). Zostaną wykonane zasadnicze prace ziemne oraz montażowe instalacji rurociągowych.

Po zakończeniu tej części zadania teren budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, by można było rozpocząć miejskie prace drogowe. Roboty związane z magistralą będą kontynuowane na kolejnych obszarach w uzgodnieniu z samorządem Grudziądza i służbami miejskimi.

Po zakończeniu budowy rurociągów będzie możliwa kontynuacja rozbudowy grudziądzkiego układu drogowego. Umowa między CCGT Grudziądz i władzami miasta reguluje zakres i etapy robót drogowych i zakres współpracy obu stron (w tym finansowania prac przez inwestora elektrowni).

Wykonawcą instalacji wodnej jest firma Budimex. Prace mają zostać zakończone w połowie 2024 r.

Powstaje jedna z najnowocześniejszych elektrowni CCGT w Europie

Elektrownia gazowo-parowa w Grudziądzu o planowanej mocy netto 560 MW ma być uruchomiona w 2025 r. Będzie jedną z najnowocześniejszych takich jednostek w Europie. Z siecią elektroenergetyczną połączy się za pomocą odległej o 300 m stacji elektroenergetycznej. Gaz ziemny zapewni gazociąg przesyłowy Gaz-Systemu. W odległości 1 km od elektrowni powstanie stacja redukcyjna. Sprawność bloku energetycznego przekroczy 60%.

Blok wytwórczy ma 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy obowiązujący od 2026 r. Zakontraktowano 518 MW, co przełoży się na przychody w wysokości minimum 3,52 mld zł.

Przeczytaj także: Geotermia. W Polsce zaczęto wiercenie najgłębszego otworu na świecie