• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Katowice: zmodernizowany wodociąg będzie sprawny nawet 100 lat

Opublikowano: 13.02.2020

Blisko 2 km rur ciśnieniowych z polietylenu, wyprodukowanych przez firmę Uponor Infra sp. z o.o., wykorzystano do modernizacji sieci wodociągowej DN1600 między przepompownią Paprocany w Tychach a zbiornikami na Wzgórzu Wandy w Katowicach. Trasa rurociągu wiedzie przez tereny szkód górniczych. Pierwotnie zadanie miało być realizowane w sposób tradycyjny (wykopowy), ale z uwagi na fakt, że proces wyłączania gruntów z produkcji leśnej wydłużyłby etap projektowania do kilku lat, zdecydowano się zastosować bezwykopową metodę reliningu długiego.

W zniszczonych i nie spełniających już swojej funkcji przewodach zainstalowano 719 m rur WehoPipe PE100 DN1400 x 53,5 PN6,3 SDR26 oraz 1172 m rur WehoPipe PE100 DN1300 x 77 PN10 SDR17. Nowe rury w całości przejęły zadania dotychczas eksploatowanego wodociągu, co wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, w ramach której od razu wykorzystuje się elementy docelowe, a nie tylko pełniące rolę tymczasową. Zastosowanie bezwykopowej metody pozwoliło też obniżyć koszty inwestycji o 20–25%.

Rury PE są odporne na większość związków chemicznych powodujących korozję i starzenie się. Są elastyczne, można je układać zgodnie z kierunkiem trasy, także na terenach szkód górniczych. Ich trwałość szacuje się nawet na 100 lat.

Zobacz zdjęcia: Nowy wodociąg z rur polietylenowych zapewni wodę dla Górnego Śląska