• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Wielkopolska: przebudowa rurociągu do powstającego zbiornika wodnego

Opublikowano: 19.07.2021

Na terenie Polski największe deficyty wodne występują w Wielkopolsce. Wpływ na to ma kilka czynników – niskie opady, wysoki wskaźnik ubytku wody z powierzchni w wyniku parowania z wód i gleby, parowanie potencjalne oraz wieloletnia działalność górnicza i energetyczna. Wypadkową tego wszystkiego jest obniżenie poziomów wód powierzchniowych i podziemnych, co doprowadza m.in. do zanikania przepływów w ciekach, cofania się linii brzegowych jezior, przesuszenia mokradeł czy braku wody w studniach. Dlatego przewidziano szereg działań, które mają doprowadzić do przywrócenia zasobów wodnych.

Jednym z nich jest przebudowa rurociągu, który tłoczy wodę z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB w kierunku zalewanej odkrywki Kazimierz Północ. Infrastruktura jest już gotowa: w I półroczu 2020 r. zwierciadło wody w powstającym zbiorniku średnio miesięcznie podnosiło się o 20 cm, a w kolejnych miesiącach o 68 cm. Na czym konkretnie polega to zadanie? O tym opowiada Bogumił Nowak, dyrektor Wód Polskich w Poznaniu, który to oddział merytorycznie wspiera głównego inwestora, czyli spółkę energetyczną Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin.

Przeczytaj także: Wielkopolska – zbiorniki wodne zamiast pokopalnianych wyrobisk