Konferencja Budowa Farm Wiatrowych to nowe, dwudniowe wydarzenie organizowane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA. Jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między różnymi stronami procesu inwestycyjnego polegającego na realizacji morskich farm wiatrowych. Poniżej zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji LIVE z wydarzenia.

 

Konferencja Budowa Farm Wiatrowych 2023
12:54

Koniec Konferencji. Do zobaczenia za rok!

12:54

Mam nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania. Bardzo chętnie wysłuchamy uwag. Czekamy też na propozycje tematów, które poruszymy podczas kolejnej konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszam za rok – powiedziała, kończąc wydarzenie, Przewodnicząca Konferencji Monika Socha-Kośmider.

12:53

Był to ostatni referat w ramach I Konferencji Budowa Farm Wiatrowych

12:48

Przypominamy, że na bieżąco aktualizujemy także fotorelację z wydarzenia. ZOBACZ

12:33

Prezentację rozpoczął Rafał Leśniak z firmy HEADS sp. z o.o., mówiąc o realizacjach przekroczeń linii brzegowych w technologii HDD

12:31

Marcin Firkowski: metody Direct Pipe oraz mikrotunelowanie są mniej zależne od pogody

12:30

Marcin Firkowski: w HDD jesteśmy w stanie drążyć szybciej, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile czasu zajmą prace morskie (czekanie na okno pogodowe)

12:25

Marcin Firkowski: w przypadku Direct Pipe możemy instalować tylko rury stalowe; zaletą jest, że większość prac prowadzi się na lądzie

12:24

Marcin Firkowski: niejako połączeniem metod HDD oraz mikrotunelowania jest Direct Pipe

12:23

Marcin Firkowski: mikrotunelowanie polega na wpychaniu rur w grunt, z przodu rur zainstalowana jest głowica wiercąca, otwór drążonych jest sekcjami

12:18

Marcin Firkowski mówi o dostępnych bezwykopowych metodach przekraczania linii brzegowej, dokonując analizy porównawczej

12:17

Kolejny prelegent to Marcin Firkowski z firmy GGT Solutions S.A.

12:14

Robert Osikowicz: z mojego punktu widzenia HDD to metoda uniwersalna i najkorzystniejsza do aplikacji offshore

12:12

Robert Osikowicz: niezbędnym elementem procesu wiertniczego jest płyn wiertniczy

12:04

Robert Osikowicz: w przypadku polskich farm najdłuższe przewierty, jakie się przewiduje, nie przekroczą 1500 m

12:01

Robert Osikowicz: w Polsce wykonano w Polsce dwie inwestycje HDD, które można uznać za referencyjne

11:52

Robert Osikowicz: musimy określić parametry przeszkód, rozpoznać warunki geologiczne i hydrogeologiczne – naszym celem jest wykonanie stabilnego otworu

11:49

Robert Osikowicz: HDD ma najwyższy poziom standardów technicznych, które wdrożono; ceny powinny być zaakceptowane przez rynek

11:47

Robert Osikowicz: HDD posiada szereg silnych stron; możemy wiercić relatywnie długie i bardzo długie otwory

11:43

Robert Osikowicz: HDD to narzędzie, które możemy wykorzystać do budowy rurociągów osłonowych łączących morze z lądem

11:42

Robert Osikowicz: rurociągi mogą służyć nie tylko do transportu wody, gazu, paliw czy ścieków, ale także jako przewody osłonowe dla sektora energetycznego

11:40

Pierwszy występuje Robert Osikowicz z firmy ROE

11:40

Zaczynamy drugą środową sesję. Dotyczy przewiertów HDD w ramach inwestycji polegających na budowie morskich farm wiatrowych

11:14

We wtorek uczestnicy mieli okazję wysłuchać 10 referatów w ramach trzech sesji technicznych. Za nami już jedna sesja środowa, dotycząca badań podłoża gruntowego na potrzeby posadawiania morskich farm wiatrowych.

 

Zapoznamy się jeszcze z trzema prezentacjami. Przed nami sesja dotycząca przewiertów HDD w realizacjach z zakresu budowy morskich farm wiatrowych

 

11:10

Kolejny prelegent rozpocznie wystąpienie o godz. 11.40

11:10

Trwa przerwa.

11:07

Kto jeszcze dziś wystąpi? Zobacz PROGRAM

10:47

Przypominamy, że na bieżąco aktualizujemy także fotorelację z wydarzenia. ZOBACZ

10:47

Dotyczy projektowania fundamentów morskich turbin wiatrowych w warunkach obciążeń cyklicznych

10:45

Początek online wystąpienia dra inż. Fabiana Kirscha z GuD Offshore Wind Polska


10:43

Tomasz Godlewski: właściwe zaplanowanie i wykonanie badań wymaga współpracy pomiędzy projektantem a laboratorium; nie wszystko jest zapisane w normach

10:41

Tomasz Godlewski: badania parametrów geotechnicznych dla posadowienia obiektów offshore wiążą się z tym, że często musimy mieć dostęp do urządzeń niestandardowych

10:40

Tomasz Godlewski: sztywność gruntu może zmienić się w ciągu badania, co jeszcze bardziej komplikuje proces

10:27

Tomasz Godlewski: jest szereg możliwości pomiarów lokalnych przemieszczeń

10:25

Tomasz Godlewski: jako Instytut staramy się nasze możliwości badawcze transferować do praktyki

10:23

Tomasz Godlewski: bardzo ważna jest kwestia ustalenia, jakie są oczekiwania co do procesu raportowania

10:22

Tomasz Godlewski: jeśli w początkowej fazie popełnione zostaną błędy, to cały proces charakterystyki może prowadzić do błędnych wniosków w zakresie rozpoznania podłoża

10:18

To wystąpienie dotyczy wątków związanych z ustalaniem parametrów geotechnicznych dla posadowienia obiektów offshore na podstawie badań laboratoryjnych

10:17

Kolejny prelegent to dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. Instytutu Techniki Budowlanej

10:12

Jakub Budzyński: rozwój sektora limitują przede wszystkim moce dostępne w sieciach przesyłowych

10:11

Jakub Budzyński: obecnie 11 obszarów Morza Bałtyckiego stanowi przedmiot przyznawania pozwoleń lokalizacyjnych

10:08

Jakub Budzyński: coraz częściej kontraktuje się całe serie urządzeń, szczególnie turbin

10:04

Jakub Budzyński: obecnie w naszej strefie ekonomicznej reaIizowanych jest osiem projektów morskich farm wiatrowych, które są w szpicy zaawansowania i dwa znajdujące się w połowie długości zaawansowania; łącznie mamy 10 projektów

10:00

Jakub Budzyński: obecnie Polsce toczy się tzw. druga fala przyznawania pozwoleń lokalizacyjnych

09:57

Jakub Budzyński: w naszej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego na rozwój farm wiatrowych przeznaczono ponad 2300 km2; to około 10% polskiej strefy ekonomicznej

09:53

Jakub Budzyński: nasze Towarzystwo skupia około 120 podmiotów; wszystkie mają równy status

09:51

Początek wystąpienia Jakuba Budzyńskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Dotyczy uwarunkowań rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

09:34

Rynek ewoluuje w kierunku coraz wydajniejszych konstrukcji, a za tym idą większe wymagania dotyczące posadowienia

09:24

Ekspert Politechniki Wrocławskiej mówi o aktualnych trendach i modnych kierunkach badań naukowych dla morskiej energetyki wiatrowej

09:23

Rozpoczęło się wystąpienie dra inż. Jarosława Rybaka z Politechniki Wrocławskiej

08:33

Na bieżąco aktualizujemy także fotorelację z wydarzenia. Co działo się we wtorek? ZOBACZ

08:30

Kto dziś wystąpi? Zobacz PROGRAM

08:28

Dzień dobry, środa to drugi dzień I Konferencji Budowa Farm Wiatrowych. Początek prezentacji już o godz. 9.15

18:38

Zakończył się pierwszy dzień Konferencji Budowa Farm Morskich.

18:34

Na podstawie zebranych doświadczeń przygotowujemy poradnik dokumentowania geologiczno-inżynierskiego na potrzeby posadawiania morskich farm wiatrowych.

18:25

Parametr relative density określa się w interpretacjach wyników sondowań morskich. Nie określa się natomiast stopnia zagęszczenia i plastyczności. W laboratoriach obowiązują normy ISO, a nie polskie normy. Na statku bada się wytrzymałość na ścinanie, gęstość objętościową, wilgoność czy przewodność lub oproność termiczną. Na lądzie badania są bardziej skomplikowane w celu określenia parametrów geotechnicznych. Obejmują badania trójosiowe, cykliczne. kolumnę rezonansową, bender elementy, edometry i termiczne.

18:22

Część próbek bada się już na statku, inne są wysyłane do laboratoriów na lądzie. Zwykle stosuje się sondowania statyczne oraz sejsmiczne.

18:20

Ważne jest to, że wiercenia mogą być prowadzone etapami, np. ze względu na zmiany pogody. Takie warunki nie występują na lądzie. Wiercenia i sondowania mogą być prowadzone jednocześnie. Wysoka jest dbałość o jakość pobieranych próbek.

 

18:16

Do pracy na statku potrzebne są liczne dokumenty, a na pokładzie trzeba przejść odpowiednie szkolenia. Dozór ro prawo geologiczne i górnicze opisuje kto może realizować dozór. A na statkach sytuacja jest zupełnie inne.

Dwa dokumenty - projekt robót geologicznych i poject execution plan powinny być zgodne. Jeśli nie, to sprawy się komplikują.

18:07

Projekty robót geologicznych nie są potrzebne w niektórych przypadkach nie są wymagane. Natomiast tam gdzie są konieczne wymaga śledzenia zmian prawnych. Są niezbędne do zatwierdzania projektu, a zmieniają się szybko. Należy zgłaszać prace i zawiadamiać o celu prac. Warto korzystać z materiałów archiwalnych. Są tu m.in. mapy geologiczno-inżynierskich, osadów. Należy opisywać zakres badań: metodę i głębokość. Warto wprowadzać elastyczne zapisy dotyczące lokalizacji i zakresu prac. Należy jednoznacznie określić zadania nadzoru geologicznego.

 

18:02

Na temat badań podłoża gruntowego na polskich obszarach morskich na potrzeby posadawiania morskich farm wiatrowych oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wypowiada się Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Terminologia jest ważna przy projektowaniu i budowie morskich farm wiatrowych. Projekt nowelizacji prawa geologicznego nie zmieni zasad opracowywania dokumentacji.

 

 

17:55

W umacnianiu dna sprawdza się materac Triton, który szybko się montuje, łatwo transportuje i skutecznie zabezpiecza brzegi, dno, nabrzeża i infrastrukturę pod dnem. Jego wytrzymałość to 2100 kN/m2.

17:52

17:49

W Wietnamie przy wysokim poziomie wody gruntowej sprawdziło się kilka warstw georusztu na przemian z kruszywem.

Materac Stratum o sztywnej strukturze lepiej rozkładają się obciążenia, niż w kolumnach betonowych. Osiadanie jest znacznie niższe.

17:45

Bez georusztu dochodzi do przemieszczeń i deformacji kruszywa podczas cyklicznych obciażeń.

W zakładzie produkcji wielkogabarytowch elementów problemy powodował słaby grunt. Zastosowano kilka warstw georusztu, co okazało się najtańsza i najlepsza. Uniknięto wymiany gruntu czy palowania.

17:35

Dr inż. Remigiusz Duszyński z Tensar Polska sp. z o.o. omawia porty instalacyjne i serwisowe jako istotne ogniwo morskiej energetyki wiatrowej.

 

Porty instalacyjne i serwisowe są niezbędne dla budowy morskich farm wiatrowych. W portach instalacyjnych mozna stosować powierzchnie z kruszywa odpowiednie przygotowane na duże obciążenia. W serwisowych wymagania są mniejsze.

Rozwiązanie dla słabego podłoża: kruszywo 30 cm na cienkim georuszcie. Współpraca georusztu z podłożem zależy od oczek siatki. Rewolucją spowodwały oczka trójkątne, które lepiej stabilizowały podłoże. Oczka są ważna, różne kształty i udoskonalone zazębienie powoduje lepszą stabilizację.

 

17:34

Firma opracowała też niskoemisyjny beton.

17:31

W Polsce zwykle buduje się ściany combiwall, choć lepszym rozwiązaniem bywają ściany szczelinowe. W tym przypadku kamienie nie są przeszkodą, mogą być usunięte lub przesunięte przez chwytak. Inne rozwiązanie w takich warunkach się nie sprawdzają.

17:27

We Francji firma uczestniła w budowie nabrzeża. m.in. wzmocnienia obiektu i wykonanie ściany dla portu serwsoweg MFW. Zaproponowano ścianę szczelinową i kolumny betonowe. Było to rozwiązanie tańsze i szybsze od innych wariantów. Prace były prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

17:13

O fundamentach zielonej energii na podstawie polskich i światowych rozwiązań mówi Michał Zorzycki z Soletanche Polska.

 

Budowanie morskich farm wiatrowych może być bardziej ekologiczne. Zielona energetyka to w ponad 50% fotowoltaika, a ponad 30 wiatr. Ale to energetyka wiatrowa będzie zwiększać swój udział.

Jednym z projektów była budowa farmy wiatrowej Lotnisko w gminie Wicko z 30 turbinami o mocy 3 MW każda. Zastano grunty plastyczne, niżej twardoplastyczna i piaski. Zaprojektowano pale CFA 300 12-metrowe. Wykonano ich ponad 1000.

Budowa portu serwisowego dla MFW - rozebrano nabrzeże, wykonano badanie geotechcznie wykrywając grunty organiczne. Obciążenie nabrzeża miało być większe. Po analizie wybrano płytę na mikropalach kilku rodzajów, w tym samowiercących, o długości 12,5 m.

 

17:07

Pytanie z sali: w ramach jakich systemów normatywnych będą posadawiane fundamenty morskich farm wiatrowych? Nowa norma Eurokod 7 nie będzie stosowana, branża ma własne normy. Wykonywane badaani realizuje się w ramach norm zharmoniowanych, ale w warunkach obciążeń cyklicznych eurokodów nie da się zastosować. Na lądzie prace będą wykonywane zgodnie z Eurokodami. Problem polega na tym, że polskie regulacje nie są zgodne z Eurokodami. Wymagania normatywne będzie ustalał inwestor, a projektant nie ma obowiązku stosowania norm.

17:04

Na Bałtyku mamy grunty mocna. ale trzeba określić ich parametry i np. sztywność ośrodka i wytrzymałość na ścinanie, by zaprojektować fundament, który pogrąży się zgodnie z założeniami.

 

 

16:55

Firma jest od trzech lat konsultantem gotechnicznych dla farmy morskiej Baltica II.

 

Badania geotechniczne są kluczowe dla posadowienia farm i statków instalacyjnych. Warunki na dnie Bałtyku są odmienne od warunków w wodach Europy Zachodniej. Ważny jest też nadzór nad takimi pracami. Polskie spółki angażują się w projektach morskich, szczególnie pracach geotechnicznych.

Badania pozwalą np. na przesunięcie planowanych turbin, jeśli w danym miejscu występują niekorzystne warunki.

Spółka realizowała np. projekt uzupełnienia monopali kołnierzem dodającym sztywności dla lepszej integracji fundamentów z turbinami. W grupie jest też firma certyfikująca morskie farmy wiatrowe.

16:52

Prelegent omawia możliwości działań firmy GuD Offshore Wind Polska, usług geotechnicznych. Umiejętności zespołu nabyte w Niemczech chcemy przenieść na polski grunt - mówi prelegent.

16:51

Czas na sesję III – od projektowania do budowy morskich farm wiatrowych

Mariusz Leszczyński z GuD Offshore Wind Polska zajmuje się możliwościami i potencjałem w zakresie usług doradczych oraz projektowania geotechnicznego dla inwestycji MFW.

 

16:19

W przypadku stali znamy jej parametry, ale zawsze są niepewności. Podobnie jest z fundamentami farm. Cyfrowe bliźniaki pozwalają dokładnie określić parametry i wyeliminować niepewności.

Przykład: klient instalował turbiny, zdążył zamontować dwie łopaty, które podczas złej pogody wpadły w rezonans. Założenie czujników pozwoliło wyjaśnić i rozwiązać problem, a otatecznie ograniczyć liczbą konieczych inspekcji.

 

16:08

Dr inż. Dawid Augustyn (Ramboll Polska sp. z o.o.) przedstawia zastosowanie technologii Digital Twin w projektowaniu i monitoringu MFW.

 

 

Technologia cyfrowych bliźniaków budi coraz większe zainteresowanie. Ramboll stosował ją już w sektrorze offshore wind. Digital Twin ma dwie ważne cechy: muszą być dane o kontrukcji fizycznego obiektu zbierane przez czujniki, ale to daje jedynie odworowanie. A ważne jest spojrzenie od strony klienta, który ma określone cele. Cyfrowe bliźniaki powalają np. na określanie liczby inspekcji obiektów - umożiwia sprawdzenie jak zachowuje się konstrukcja. Jeśli rzeczywistość nie zgadza się z modelem, należy zaktualizować. Sam aktualny model to jeszcze nie digital twin. Dopiero realne działania tworzą cyfrowe bliźniaki.

Np. w modelu czas życia farmy projektuje się na 25 lat, choć może to być więcej. Digital Twin pozwala wykluczyć niepewności projektowe i przedłużyć żywotność obiektu nawet o kilkanaście lat.

16:07

Jak mitygować ryzyko?

16:03

Zbyt wielu konsultantów zwiększa ryzyko inwestora. Współpraca z doświadczoną firmą na całym etapie realizacji przenosi część ryzyka na projektanta. Projektowanie jest kluczem do wygrania aukcji i zbudowania MFW.

15:58

Ramboll korzysta z różnego oprogramowania, w tym własnego To pozwala na optymalizację projektowania fundamentów. Tak by były jak najlżejsze i jednocześnie wytrzymałe, nie podnosiły kosztów transportu i instalacji. Do zbyt wielkich fundamentów nie ma statków instalacyjnych. Dlatego trzeba projektować odpowiednio. A na etapie eksploatacji ryzyko to np. wiatry, które uniemożliwią serwis, czy naprawy. Wszystko to należy uwzględniać od projektowania wstępnego. Dotyczy to też późniejszej likwidacji farmy.

15:49

Projektowanie fundamentów zaczyna się od concept design i design basis. To podstawa.

Np. głębokość 70 m i dno skaliste. Czy opłaca się w takich warunkach budować farmę? Główny koszt to badanie geologiczne i fundamenty. Analiza tych badań pozwala określić projekt fundamenów z uwzględnieniem integracji obciążeń np. od wiartu czy prądów morskich. Na tej podstawie określa się rodzaje fundamentów. Może będą różnę. choć to oznacza większe koszty. Ocenimy, gdzie można je kuipić. Na końcu dopracowujemy szczegóły.

Doświadczenie lokalne połączone z międzynarodowym, pozwala na podjęcie decyzji o realizacji inwestycji. W Polsce każda farma morska to prototyp.

 

15:47

Na bazie naszych doświadczeń analizujemy CAPEX, określamy koszty energi i ilość jej produkcji. Wiemy co i za ile można zrealizować w różnych miejscach na świecie.

15:41

Konieczna jest umiejętność wyliczenia kosztów.

Główne ryzyko to brak wiedzy, gdy nie wiemy jak rozmawiać z instytucjami finansowymi, ubezpieczycielami i dostawcami. MFW to ogromna skala inwestycji w Polsce, Europie i na świecie. Polskie firmy uczestniczą w łańcuchu dostaw. A przy 11 GW planowanych powoduje, że ryzyko pojawia się na etapie planowania.

Trzeba łączyć siły, doświadczeni partnerzy muszą rozmawiać i wciągać kolejne firmy. Ryzyko to brak skalowania biznesu. To konieczne w takich przedsięwzięciach. Ryzykiem jest też zmienność na rynkach dostaw.

Musimy wiedzieć ile będą kosztować wszystkie elementy farm, jakie będzie CAPEX, a właśnie to jest bardzo trudne do określenia.

15:38

Im więcej szczegółowych informacji w badanich do dalszych działań tym lepiej. Mitygowanie ryzyka zaczyna się na formułowaniu założeń do robót geologicznych, wyboru statków i kolejnych działań. Opóźnienia w realizacji np. instalacji energatycznych to koszty i szkoda dla neutralności klimatycznej.

15:33

Realizujemy projekt budowlany farm Baltica II i III z firmą Projmors. I to jest właśnie mitygowanie ryzyka. Zaczynamy od due diligence, potem w ramach projektu koncepcyjnego zajmujemy się projektowaniem inżynierskim. Np. na głębokości 55 m fundamenty są tak ciężkie, że trzeba rozważyć rodzaj transportu.

15:27

Do 2050 r. musimy osiągnąć zaroemisyjną gospodarkę. Jednym z rozwiązań jest morska energetyka morska.

 

Nie ma możliwości przy pracach morskich wiedzieć wszystkiego. Ryzyko jest związane z projektowaniem fundamentów MFW. Niejednorodne dno, to jeden z głównych powodów błędów.

 

15:25

Rozpoczyna się sesja II – Projektowanie MFW

O mitygowaniu ryzyka inwestycji w procesie projektowym mówi Janusz Czajkowski (Ramboll Polska sp. z o.o.).

Ze względu na dużą złożoność inwestycje związane z morską energetyką wiatrową charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka i są szczególnie wrażliwe na zmiany otoczenia między innymi w aspekcie technicznym, komercyjnym oraz regulacyjnym. Ryzyko (i szansa) jest obecne na każdym etapie projektu i dotyczy przede wszystkim kosztów, czasu i zakresu oraz związanej z tym jakości oraz terminu rozpoczęcia eksploatacji. Zmienne projektowe zwykle określane jako ryzyko mogą zostać przekształcone w szanse, jeśli zostaną odpowiednio przewidziane, opisane i wycenione oraz aktualizowane na poszczególnych etapach procesu projektowania.

14:21

Zapraszamy do śledzenia naszej RELACJI LIVE oraz obejrzenia FOTORELACJI z Konferencji dostępnej po kliknięciu w poniższe zdjęcie.

 

Pierwsza sesja techniczna „UWARUNKOWANIA, ROZWÓJ, BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY BUDOWIE MFW” dobiegła końca. Uczestnicy udają się na przerwę obiadową. Prelekcje w ramach kolejnej sesji rozpoczną się o godz. 15:15.

14:21

Szukając wskaźników sukcesu w procesach budowy MFW zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych elementów – podsumował Łukasz Sikorski.

14:17

Bardzo istotne są także kwestie związane z warunkami pogodowymi, należy pamiętać, że „morze to surowa pani” i prognozy pogodowe należy traktować bardzo poważne. Warto brać pod uwagę także prądy morskie – to ważne ryzyka do uwzględnienia.

14:13

Ważna jest kwestia infrastruktury portowej – czy jest ona dla nas dostępna? Jakie są jej parametry? Jaka jest koncepcja logistyczna? Czy port instalacyjny jest wystarczająco duży? Czy będą dostępne statki instalacyjne o konkretnych parametrach? – wylicza konsultant. To są kwestie na które warto odpowiadać już w fazie rozwoju projektu – dodaje.

14:10

Łukasz Sikorski przedstawia teraz konkretne przykłady rejestrów ryzyk oraz kwestie wpływające na  zwiększenie lub minimalizowanie ryzyk.

14:07

Wstępna identyfikacja > analiza i ocena ryzyka > wprowadzanie elementów zaradczych > kontrola, czy podjęte działania okazały się skuteczne – to podstawowy plan zarządzania ryzykiem, bez względu na typ projektu, którego dotyczy. Najważniejszym dokumentem projektowym dotyczącym ryzyka na morskiej farmie wiatrowej jest rejestr ryzyk, którego zadaniem jest ewidencja wszystkich ryzyk, które mogą zaistnieć. Taki rejestr zawiera przeważnie kilkadziesiąt do kilkuset ryzyk.

14:01

Czy warto podejmować ryzyko? Tak – warto i należy, bo tylko podejmując ryzyko jesteśmy w stanie coś osiągnąć – mówi ekspert. Cykl życia morskiej farmy wiatrowej obejmuje okres kilkudziesięciu lat i należy rozpoznać wyzwania właściwe dla każdego etapu inwestycji.

13:59

Branża morska od zawsze posługiwała się narzędziami zarządzania ryzykiem - poprzez analizę prawdopodobieństwa i ryzyka sprawialiśmy, że podróże morskie były bardziej przewidywalne i bezpieczne.

13:50

Pierwszą sesję techniczną konferencji zamyka prelekcja Łukasza Sikorskiego z Offshore Wind Consultants Limited, który dzieli się ze słuchaczami swoim doświadczeniem z zarządzania ryzykiem, które jest kluczowym elementem powodzenia projektów Offshore.

13:47

W odpowiedzi na pytanie z sali ekspert omawia teraz, jak wygląda proces ubezpieczania realizacji inwestycji budowlanych na morzu.

13:39

Piotr Jermakow przedstawił dwa filmy obrazujące fatalne skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, które niejednokrotnie skutkują nie tylko zatopieniem stawianych konstrukcji, ale mogą kosztować życie nieostrożnych pracowników.

13:28

Na pokładach jednostek budujących MFW powinni znajdować się doświadczeni specjaliści, którzy będą w stanie wziąć odpowiedzialność za importowane komponenty. Dlatego Marine Representative i Marine Warranty Surveyor są niezbędnymi osobami podczas realizacji inwestycji na morzu – podkreśla ekspert.

13:19

Piotr Jermakow przedstawia teraz rodzaje jednostek pływających niezbędnych do posadawiania morskich farm wiatrowych.

13:17

Musimy dokonać analizy, czy monopal zagłębił się pod wpływem naszych konkretnych działań i zachowane zostały precyzyjne parametry dotyczące głębokości posadowienia takiego pala – ekspert omawia kolejne etapy posadowienia wiatraka w warunkach morskich.

13:15

Kolejnym krokiem jest wykopywanie odpowiednich rowów i układanie w nich kabli energetycznych, co musi być bardzo dokładne – z błędem do 5 cm przesunięcia. Ważne jest także, aby sprawdzić czy po położeniu i zasypaniu kabla jego umiejscowienie się nie zmieniło. Aby mieć pewność, że wszystko zostało wykonane poprawnie i zgodnie z projektem, warto sprawdzić, czy wykonawca ma odpowiednie certyfikaty poświadczające jego umiejętności i jakość wykonywanych usług.

13:12

Po etapie planowania przystępujemy do etapu instalacyjnego, w którym trzeba zgromadzić odpowiednie wyposażenie i zabezpieczyć te elementy podczas załadunków i wyładunków w portach - tak aby ładunek dotarł nieuszkodzony i bez wad.

13:10

Do badań dna morskiego należy podejść bardzo poważnie, bo od nich może zależeć powodzenie całej inwestycji. Do tego dochodzi także geofizyczne badanie dna, które jest niezbędne, aby skutecznie posadowić cokolwiek.

13:06

Kolejne wystąpienie dotyczy morskich operacji Offshore. Ten interesujący temat przedstawia Piotr Jermakow, właściciel Jermak Offshore Marine Services, firmy posiadającej wieloletnie doświadczenie w zakresie przenoszenia, sztauowania i zabezpieczania wszystkich elementów morskich elektrowni wiatrowych.

13:03

Raport Najwyższej Izby Kontroli „Rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej” – prelegent cytuje fragmenty raportu:

Organy administracji rządowej nie podjęły wystarczających działań w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w obszarach morskich RP, a brak tego rozwoju prowadzi do zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa”

„Brak zatwierdzenia przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności powoduje, że źródła finansowania dla tych inwestycji są zagrożone”

To nie chodzi o czarnowidztwo, ale raport pokazuje, że potrzebna jest głęboka dyskusja w ramach tej branży, aby mogła się rozwijać i spełniać założenia, które wszyscy chcielibyśmy, aby stały się rzeczywistością - podsumował Mariusz Leszczyński.

12:59

Z punktu widzenia inwestycji w polityce PEP 2040 PS6 są wspomniane warunki niezbędne, aby zakładane przez nasz rząd szacunki stały się realne. Musi nastąpić:

  • rozbudowa sieci przesyłowej w północnej części kraju
  • budowa głównego terminalu instalacyjnego
  • budowa portów serwisowych (Ustka, Łeba)
  • dodatkową korzyścią będzie wygenerowanie ok. 34 tys. miejsc pracy na etapie inwestycyjnym
12:56

Założenie jest takie, że w 2030 r. z OZE mamy uzyskiwać 23% energii elektrycznej, a farmy wiatrowe mają mieć w tych 23 % największy udział, co daje ok. 13% produkcji całej produkcji z OZE.

12:54

Bardzo istotną informacją jest, że Morze Bałtyckie ma potencjał do zabudowania 70 GW – zaznacza ekspert. Mamy bardzo szybki rozwój technologiczny, ale niestety troszeczkę za tym rozwojem nie nadąża legislacja – dodaje.

12:51

Choć w nakładach inwestycyjnych w OZE dominuje energia słoneczna i farmy wiatrowe na lądzie, to MFW produkują zdecydowanie największy odsetek energii ze wszystkich źródeł OZE.

12:47

Niewątpliwym liderem w sektorze MFW są Chiny, choć administracja Joe Bidena również mocno zaczęła inwestować w ten obszar. W 2021 r. Chińczycy zainstalowali 13 790MW – to więcej niż w którymkolwiek pojedynczym roku na całym świecie.

12:43

Pierwsza farma wiatrowa powstała w Danii w 1991 r. w zatoce Vindeby. Po 26 latach została zdemontowana. Łącznie podczas swojego funkcjonowania wygenerowała 243 GWh energii.

12:41

Referat otwierający konferencję wygłasza Mariusz Leszczyński, przedstawiciel Komitetu technicznego KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek europejskiego komitetu technicznego TC250/SC7 w ramach CEN ds. normalizacji w geotechnice, silnie zaangażowany w prace nad nową odsłoną normy Eurokod 7.
Brał udział w realizacji takich projektów, jak wysokościowiec Złota 44 w Warszawie, Silesia City Center w Katowicach, most Roskilde Fjord Forbindelse w Danii, Muzeum Lotnictwa w Krakowie czy też Wheatstone Gas Terminal w Australii. Prelegent przedstawia słuchaczom krótki rys historyczny rozwoju morskiej branży wiatrowej z perspektywy globalnej.

12:30

Monika Socha-Kośmider, Wiceprezes Wydawnictwa Inżynieria otworzyła oficjalnie Konferencję Budowa Farm Wiatrowych - #BFW2023. Po krótkim wprowadzeniu i przywitaniu zgromadzonych gości oraz przedstawicieli Sponsorów i Partnerów Konferencji, przewodnicząca oddała głos prelegentom pierwszej sesji technicznej "UWARUNKOWANIA, ROZWÓJ, BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY BUDOWIE MFW".