• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
 • Geoinżynieria

  Budma - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury

  Zielona Przyszłość Budownictwa

  Termin: 30.01.2024 - 02.02.2024

  Miejsce: Poznań

  Organizator: Grupa MTP

  Tel: 691 022 342

  E-mail: budma

  www organizatora: https://mtp.pl

  www: https://budma.pl/pl/

  Główny organizator:

  Targi BUDMA, wspierają rozwój sektora od ponad 30 lat. Najbliższa edycja odbędzie się dniach 30.01-02.02.2024 w Poznaniu, pod hasłem "Zielona Przyszłość Budownictwa". Przyszłoroczne wydarzenie będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.

  Troska o środowisko naturalne staje się priorytetem, tak więc kierunek "Zielona Przyszłość Budownictwa" wyznacza nową erę w branży budowlanej. Koncepcja zielonego budownictwa jest podyktowana coraz ostrzejszymi wymogami, dużymi kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenku węgla oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców dotyczącymi troski o środowisko.  W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny: ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030r i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Te dyrektywy w dużej mierze dotyczą sektora budownictwa, który  jest odpowiedzialny aż za 38% emisji dwutlenku węgla w Polsce.

 • Geoinżynieria

  XXII Seminarium - GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2024”

  Termin: 07.03.2024 - 07.03.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów

  Adres organizatora: 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1

  Tel: 223900183

  E-mail: lgorecki@ibdim@edu.pl

  www organizatora: https://www.ibdim.edu.pl/pl/

  www: https://www.ibdim.edu.pl/pl/oferta/seminarium-geotechnika-dla-inzynierow

  Główny organizator:

  Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona kolumnom wzmacniającym podłoże. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz przykłady awarii i wynikające z nich wnioski.

 • Geoinżynieria

  XLV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

  Termin: 10.03.2024 - 14.03.2024

  Miejsce: Stryszawa

  Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska

  Adres organizatora: Al. Mickiewicza 30 30-059 KRAKÓW

  Tel: (12) 617 35 36

  E-mail: zsmgg@agh.edu.pl

  www organizatora: https://www.agh.edu.pl/

  www: https://home.agh.edu.pl/~zsmgg/index.php

  Główny organizator:

  Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące górotworu, zarówno w aspektach geotechnicznych, jak i geomechanicznych. Zapraszamy naukowców, specjalistów, projektantów i wykonawców zajmujących się zagadnieniami związanymi z budownictwem i górnictwem. Będziemy obradować w pięknej beskidzkiej scenerii, z dala od miejskiego hałasu, by pełni energii oddawać się profesjonalnym dyskusjom.

 • Geoinżynieria

  IV Kongres Geologiczny

  Termin: 10.06.2024 - 14.06.2024

  Miejsce: Poznań

  Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

  Tel: 61 829 6033

  E-mail: 4pkg@amu.edu.pl

  www organizatora: https://www.pgi.gov.pl/

  www: https://4pkg.amu.edu.pl

  Główny organizator:

  Polskie Towarzystwo GeologiczneOddział PoznańskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 10–14 czerwca 2024 roku w Poznaniu.

  Nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań ważnych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje referatowe zostaną poprzedzone sesjami plenarnymi. Będą one poświęcone wyzwaniom współczesnej geologii, surowcom strategicznym oraz problemom geozagrożeń towarzyszących górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu. Uzupełnieniem sesji będą wycieczki terenowe do miejsc stanowiących największe atrakcje geologiczne Wielkopolski.

 • Geoinżynieria

  VII Międzynarodowa Konferencja na temat geotechnicznej i geofizycznej charakterystyki obszarów

  Termin: 18.06.2024 - 21.06.2024

  Miejsce: Barcelona

  Organizator: Technical Committee for Ground Property Characterization from In-Situ Tests

  www organizatora: https://www.issmge.org/

  www: https://isc7.cimne.com/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Rozwój technologiczny w zakresie geotechnicznych i geofizycznych instrumentów i procedur badań terenowych

  Interpretacja wyników badań in situ

  Charakterystyka obszaru oparta na danych

  Modele gruntowe: procedury i wyniki

  Bezpośrednie projektowanie obiektów geotechnicznych w oparciu o wyniki badań in situ

  Monitoring na potrzeby charakterystyki obszaru

  Termiczna i termomechaniczna charakterystyka obszaru

  Teledetekcja w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka osadów pochodzenia antropogenicznego (odpady poflotacyjne, odpady komunalne, nasypy...)

  Charakterystyka terenu wspomagana symulacją

  Niepewność i zmienność w charakterystyce obszaru

  Charakterystyka skał i gruntów rezydualnych

  Ocena ryzyka upłynnienia gruntu

  Zrównoważone badania gruntu

 • Geoinżynieria

  III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2024

  Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy

  Termin: 02.07.2024 - 03.07.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Katedra Geotechniki Instytut Inżynierii Lądowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Tel: 22 59 35 405

  E-mail: progeotech2024@sggw.edu.pl

  www organizatora: https://www.sggw.edu.pl/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Perspektywy projektowania geotechnicznego

  Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

  Obliczenia w projektowaniu geotechnicznym