• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
 • Geoinżynieria

  II Ogólnopolska Konferencja Naukowoptechniczna Hydroinżynieria i Bezpieczeństwo Wodne

  Termin: 24.06.2024 - 25.06.2024

  Miejsce: Kraków/Dobczyce

  Organizator: Politechnika Krakowska, PGW Wody Polskie

  Adres organizatora: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

  Tel: +48 605 245 055; +48 12 628 28 14

  E-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

  www organizatora: https://www.pk.edu.pl/

  www: http://gigw.pl/hibw-konferencja-2024/

  Główny organizator:

  Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Aby polepszyć ten stan, należy wprowadzić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in. rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznym

 • Geoinżynieria

  III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2024

  Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy

  Termin: 02.07.2024 - 03.07.2024

  Miejsce: Warszawa

  Organizator: Katedra Geotechniki Instytut Inżynierii Lądowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Tel: 22 59 35 405

  E-mail: progeotech2024@sggw.edu.pl

  www organizatora: https://www.sggw.edu.pl/

  Główny organizator:

  Tematyka:

  Perspektywy projektowania geotechnicznego

  Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

  Obliczenia w projektowaniu geotechnicznym

 • Geoinżynieria

  III Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

  Termin: 04.09.2024 - 06.09.2024

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: konferencje.inzynieria.com/gwiop2024

  Główny organizator:

  Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

  Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki: finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny. Po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

 • Geoinżynieria

  III Kongres Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne

  Termin: 24.09.2024 - 26.09.2024

  Miejsce: Rzeszów, online

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: konferencje.inzynieria.com/gibp2024

  Główny organizator: