Zgodnie z rządowymi założeniami strategicznymi w 2040 r. ponad połowa mocy zainstalowanych w Polsce ma pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych. Równie ambitny cel stawia Komisja Europejska, która liczy, że w 2030 r. udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej sięgnie 45 %.

By urzeczywistnić te zamierzenia, konieczna jest platforma wymiany doświadczeń między projektantami, producentami, wykonawcami i inwestorami. Taką rolę pełni właśnie Konferencja „Budowa Farm Wiatrowych”, której druga edycja odbyła się w dniach 10-11 kwietnia 2024 r. w hotelu Radisson Blue w Sopocie.

W tym roku przedmiotem obrad i dyskusji były zagadnienia związane zarówno z budową morskich, jak i lądowych farm wiatrowych, gdyż osiągnięcie zaplanowanych celów neutralności klimatycznej wymaga możliwie kompleksowego spojrzenia na potrzeby energetyki wiatrowej.

W trakcie wydarzenia uznani eksperci w szczegółowy sposób poruszali m.in. wątki projektowe, techniczne oraz finansowe. Odbyła się także bardzo ciekawa dyskusja dotycząca, budzących emocje środowiska, zagadnień legislacyjnych. 

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z konferencji! 

Zachęcamy także do przeczytania szczegółowej relacji z wydarzenia: II Konferencja Budowa Farm Wiatrowych za nami