Wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego Poddębice GT-2 ma na celu rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych poziomów zbiornikowych utworów kredy dolnej. Na podstawie zebranych danych będzie możliwe określenie, czy wody termalne będą mogły zostać wykorzystane w celach grzewczych i balneologiczno-rekreacyjnych.

Zakładając sukces przedsięwzięcia, pozyskaną wodą będzie można ogrzać: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Pałac w Poddębicach, Aquapark w Poddębicach a może nawet boisko sportowe. Gorąca woda może być również wykorzystana do ogrzewania budynków na nowo powstającym osiedlu, czy w basenach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.