W dniu 12 października inwestor, jakim jest Urząd Morski w Słupsku otrzymał od wiceministra środowiska decyzję o finansowaniu projektu. Rozpoczęcie prac planuje się na wiosnę 2010 r. a zakończenie w 2011 r. Jak powiedział PAP wiceminister środowiska, Stanisław Gawłowski - "Będzie to największa dotychczas inwestycja ochrony brzegu morskiego w Polsce".

Prace polegające na odbudowie i zabezpieczeniu brzegu będą prowadzone na odcinku 3 km od molo do Ośrodka Wypoczynkowego "Perła". 120-150 m od brzegu zostanie wybudowany próg podwodny złożony z 12 części. Będzie on tłumił fale docierające do brzegu.

Remontowi zostanie też poddany system 35 ostróg, z których każda ma długość blisko 110 m. Ich zadaniem jest kumulowanie piasku, jaki do strefy przybrzeżnej przynosi wzdłużny prąd morski.

Obszar od progu podwodnego do linii brzegowej na poddanym odnowie brzegu zostanie uzupełniony piaskiem z dna morskiego w ilości 600 tys. m3.

Wynikiem realizacji projektu będzie nie tylko przywrócenie linii brzegowej, ale też spowo9lnienie procesu zanikania plaży. Równocześnie na bezpieczeństwie zyskają znajdujące się blisko brzegu ośrodki wypoczynkowe.