Zgodnie z planami, konieczne jest też zwiększenie skuteczności urządzeń melioracyjnych, utworzenie kilkuset obiektów małej retencji.  Przewidywane jest też stałe udrażnianie koryta Wisły od Annopola po Włocławek. Cele projektu dotyczą również planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, w tym uzupełnienia sieci radarów meteorologicznych i rozbudowy sieci wodowskazów.

Po konsultacjach z mieszkańcami ośmiu województw w przyszłym roku jego realizacja zaplanowana jest od 2015 r. Finansowanie inwestycji ma pochodzić  z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także ze środków unijnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych i prywatnych.