Polski oddział PRS jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę projektu w odniesieniu do powierzchniowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp a także za wytworzenie korzystnych warunków rozwoju roślinności okrywowej.

Dzięki zastosowaniu systemu Neoweb wzmocniony zostanie wysoki nasyp na odcinku o długości kilkuset metrów w ciągu zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. Obwodnica ta jest częścią S3 ze Świnoujścia do południowej granicy kraju.

Przy tradycyjnych metodach umacniania skarp istnieje ryzyko osunięcia się, co pociąga za sobą wysokie koszty napraw – mówi Piotr Stępień – National Manager PRS Poland – Skarpy i nasypy są w szczególności narażone na działanie czynników atmosferycznych i grawitacyjnych. Instalacja naszego systemu jest szybka, skuteczna i nie wymaga skomplikowanej logistyki. W warunkach panujących na gorzowskiej obwodnicy system Neoweb sprawdzi się doskonale.

Firma Strabag sp. z.o.o. jest głównym wykonawcą instalacji rozwiązania Neoweb.
PRS jest światowym liderem w produkcji systemów stabilizacji gruntu. Wytwarzany przez firmę system NeowebTM jest stosowany m.in: w budowie infrastruktury drogowej, kolejowej, w zabezpieczeniach gruntu, ochronie skarp i kanałów, zbiorników, składowisk i ścian oporowych. W Polsce prowadzi działalność od 2006 r. jako PRS Poland sp. z o.o.