Harmonogram sięga 2015 roku i zakłada przebudowę m.in. wałów rzeki Elbląg, systemu przeciwpowodziowego kilku rzek; wałów jeziora Drużno i rzeki Wąskiej. W planach jest modernizacja kilkunastu stacji pomp (m.in. Kławki, Majkowo, Nowe Pole, Fiszewka, Gajowiec, Dłużyna, Topolno, Złotnica, Stalewo, Kępniewo, Klepa, Jezioro).Projekt obejmuje tereny dwóch województw, 10 powiatów, w tym dwa miasta na prawach powiatu (Gdańsk i Elbląg) oraz 16 gmin żuławskich i 23 gmin około żuławskich. Szacowany koszt I etapu projektu to 647 mln zł, z tego 85 procent (550 mln zł) to dofinansowanie unijne.

Partnerami projektu obok samorządów Pomorza oraz Warmii i Mazur także Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, samorządy Gdańska i powiatu gdańskiego oraz Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego - czytamy w  "Rzeczpospolitej".