Wały wzdłuż rzeki Ropy zbudowano od strony osiedla. Natomiast wzdłuż Wisłoki - po obu stronach. Teraz mieszkańcy Gądek, osiedla położonego pomiędzy zbiegającymi się w tym miejscu rzekami, nie obawiają się już powodzi. Budowa wałów kosztowała ponad 21 milionów złotych. Dużo, ale wybudowano dodatkowo kilkaset metrów umocnienia brzegu Wisłoki, drogi wzdłuż wałów oraz niezbędne przepusty zabezpieczające dopływy potoków przed cofaniem wody.
Zdaniem budowniczych wałów, w tym miejscu powodzie nie powinny się już powtórzyć. Władze Jasła chcą, by przy okazji pełniły też inną funkcję. Droga obok wałów nadaje się do urządzenia szlaku turystycznego dla pieszych i ścieżki rowerowej.