W dniach 11-14 września 2007 r. Międzynarodowe Targi Katowickie zorganizowały Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii KATOWICE 2007. Jakkolwiek branże, dla których są organizowane targi od kilku lat podlegają procesom restrukturyzacji to w tym roku spodziewano się rekordowej liczby zwiedzających - w porównaniu z poprzednią edycją z 2005 r. miało ich być o 37 % więcej, tj. około 15 tysięcy. W tym roku organizator przeznaczył na targi 6 tys. m2 powierzchni wystawienniczej.

Katowickie targi posiadają bardzo dobrą renomę w branży na całym świecie, dlatego wśród zwiedzających pojawiają się nie tylko fachowcy z Polski, ale również z pozostałych krajów Unii Europejskiej, z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry a nawet Indii, Chin, Nigerii czy RPA. Wśród około 160 wystawców - producentów i handlowców - znalazły się firmy m.in. z Austrii, Australii, Czech, Irlandii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Litwy, Słowacji, Włoch, Szwajcarii. Największą liczbę reprezentantów zyskało górnictwo i przemysł metalurgiczny. W czasie targów wystawcy zaprezentowali najnowsze rozwiązania technologiczne oraz maszyny z sektora przemysłu ciężkiego.

Targi KATOWICE 2007 zostały objęte pierwszeństwem z wystawy udzielonym przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenie pierwszeństwa z wystawy daje możliwość do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Jest to dobra możliwość dla wystawców, gdyż ustawa w tym zakresie zmienia się na niekorzyść a wchodzi w życie z dniem 1 października 2007.

Obok targów odbywały się imprezy towarzyszące. Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. i AGENT PR - wydawca miesięcznika biznesowego ENERGIA GIGAWAT zorganizowały seminarium pod tytułem "Węgiel - paliwem przyszłości bliższej i... dalszej". Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski przedstawił referat na temat "Przyszłości węgła jako paliwa oraz ograniczania emisji, jako ograniczanie konkurencyjności gospodarki." Ponadto referaty prezentowali przedstawiciele firm: British Energy, EdF Polska, CEZ a.s., Vattenfall, Katowicki Holding Węgłowy, Jastrzębska Spółka Węglowa, Kompania Węglowa, Główny Instytut Górnictwa. Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz kwartalnik "Transport Przemysłowy" przygotowały referaty "Nowoczesne projektowanie przenośników taśmowych" oraz "Ocena parametrów eksploatacyjnych krążników". Hydrosystem Project a.s zorganizował seminarium pod nazwą "Technologie przemysłu hutniczego: efektywne systemy usuwania zgorzelin oraz gospodarka wodna".

Podobnie jak w latach poprzednich, najlepsze produkty zaprezentowane podczas Wystawy nagrodzone zostały medalami i nagrodami, których autorem jest miesięcznik "Napędy i Sterowanie" we współpracy z Międzynarodowymi Targami Katowickimi oraz Politechniką Śląską. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: Maszyny i Urządzenia Górnicze, Napędy i Sterowanie w Maszynach i Urządzeniach Górniczych, Urządzenia Pomiarowe i Czujniki, Elementy Budowy Maszyn i Środki Smarne.

Medale Międzynarodowych Targów Katowickich przyznano firmie Biuro Handlowe Ruda z Katowic za Pojazd wielofunkcyjny RTB 14 oraz firmie Henkel Polska Sp.z o.o. z Warszawy za Materiał kompozytowy Loctite HYSOL SUPERIOR METAL - FIXMASTER 3478.