W trakcie seminarium poruszano tematy kompleksowych rozwiązań z zakresu geotechniki, przy zastosowaniu własnych rozwiązań projektowych oraz różnorodnych technologii, od wibroflotacji i wibrowymiany, poprzez iniekcje nisko i wysokociśnieniowe, kolumny cementowo-wapienne i betonowe, do mikropali i pali wierconych, a także gwoździowania gruntu. Przedstawiono nie tylko schematy naukowo-techniczne, lecz także opisy wykonanych już robót. Celem spotkania była nie tylko prezentacja możliwości firmy, ale także zachęcenie do szerszego wykorzystywania możliwości, jakie dają nam te technologie. Zaproszeni goście mogli w trakcie spotkania nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami firmy na nurtujące ich tematy, lecz także niejednokrotnie przekonać się do wykorzystywania metod wzmacniania i uszczelniania gruntu, bezpośrednio na placu budowy. Gratulujemy firmie sposobu propagowania technologii i oczekujemy na kolejne spotkania.