Tegoroczna edycja zgromadziła prawie stu wystawców z kraju i zagranicy, oferujących głównie kompleksowe doradztwo w zakresie usług geofizycznych, firm wykonujących modelowanie, projektowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, projekty zagospodarowania złóż. Na targach było także kilku przedstawicieli firm krajowych i zagranicznych produkujących sprzęt do prowadzenia wiertniczych prac badawczych laboratoryjnych i polowych.
Równolegle z targami odbyło się szereg konferencji i seminariów, poświęconych najnowszym osiągnięciom w zakresie badań gruntów, opracowywania danych geofizycznych i geotechnicznych oraz kierunkom działań geologii i ochronie środowiska wobec rozbudowy infrastruktury kraju. Instytut Techniki Budowlanej przewodniczył sympozjum poświęconemu geologicznemu i geotechnicznemu dokumentowaniu obiektów budowlanych w gospodarce przestrzennej i infrastrukturze. Po raz pierwszy na targach zorganizowano spotkania brokerskie polskich i zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw, działających w zakresie badań i ochrony środowiska.
Pomimo profesjonalnej organizacji, GEOLOGIĘ nie można porównywać do wielkich międzynarodowych targów, w których uczestniczy zdecydowanie większa liczba uczestników. Na przyszłość jednak wszyscy zainteresowani tematyką szeroko pojętej geofizyki, geotechniki, powinni wziąć udział w następnym majowym spotkaniu na Targach Geologicznych, jedynej w Polsce gospodarczej imprezie poświęconej geologii.