Została ona zorganizowana przez Katedrę Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło nasze wydawnictwo, natomiast patronat honorowy objął ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering), PKG (Polski Komitet Geotechniczny) i Politechnika Gdańska. Konferencja ta już po raz drugi odbyła się w Gdańsku. Po raz pierwszy miała miejsce w roku 1975, kiedy odniosła wielki sukces, a nad jej przebiegiem czuwał prof. Eugeniusz Dembicki.
Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń w gronie ekspertów - geotechników i naukowców z całego świata w zakresie szeroko rozumianej geoinżynierii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki budownictwa morskiego. Wydarzenie to pozwoliło również na wymianę informacji o stanie budownictwa w obecnych czasach oraz planów na najbliższe lata. Nadbrzeżna i przybrzeżna inżynieria morska jest na całym świecie na etapie szybkiego rozwoju, a problemy budownictwa morskiego pojawiają się zawsze w związku z różnorodnością warunków geotechnicznych. Projektowanie geotechniczne w inżynierii morskiej wymaga szerokiej wiedzy na temat wielu aspektów interakcji struktury podłoża oraz znajomości zachowania się różnego rodzaju gleb. Wiele lat praktyki i indywidualnej pracy inżynierów oraz naukowców w tej dziedzinie procentują bogatą i wysoko specjalistyczną wiedzą. Dlatego tak ważna jest wymiana zdobytego doświadczenia, jego przedyskutowanie i skonfrontowanie na arenie międzynarodowej. W trakcie konferencji poruszano następujące tematy:
  • praktyka w morskiej inżynierii geotechnicznej,
  • testy laboratoryjne,
  • określanie charakterystyki terenu oraz testy in situ,
  • podłoże struktur nabrzeżnych oraz bliskobrzeżnych,
  • wpływ zmian klimatycznych na technologię przegród i inżynierię linii brzegowej,
  • teoretyczne rozwiązania oraz modelowanie numeryczne,
  • środowiskowa inżynieria geotechniczna,
  • warsztaty na temat standardów i rekomendacji dla morskiej inżynierii geotechnicznej.
Uczestnikami konferencji byli reprezentanci różnych krajów Europy i świata, w tym w główniej mierze z krajów basenu Morza Bałtyckiego. W konferencji wzięło udział blisko 300 osób reprezentujących 30 krajów. Największa grupa reprezentowała Polskę (138 osób) i Niemcy (33 osoby). Firmy miały możliwość nie tylko zaprezentowania swoich możliwości na sali konferencyjnej, ale również na stoiskach wystawienniczych, gdzie swoją działalność, produkty czy technologie prezentowało 26 firm. Strategicznym sponsorem wydarzenia była firma Keller. Sponsorami złotymi zostali Aarsleff oraz TITAN POLSKA sp. z o.o. Wśród sponsorów srebrnych znalazły się ArcelorMittal, Geocomp oraz Lotos. Natomiast w gronie sponsorów brązowych były firmy: CONECO-BCE, Hochtief Construction AG, Huesker Engineering with Geosynthetics, Inora, Menard Polska, Piletest, Stabilator oraz Tensar International.
Konferencja zorganizowana została w głównej sali konferencyjnej gmachu Politechniki Gdańskiej, a językiem obowiązującym w czasie jej trwania był język angielski. Wykłady konferencyjne odbyły się w dziesięciu sesjach, w trakcie których przedstawiono 79 prezentacji. Specjalnie na okoliczność konferencji został wydany dwutomowy zbiór zawierający 124 artykuły, wśród których znaleźć można także te zaprezentowane podczas wykładów. Życzymy dalszych sukcesów oraz gratulujemy komitetowi organizacyjnemu pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Sikory, który wykonał ogromną pracę, by konferencja odbyła się na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.