Podczas trwającej od 2,5 do 3 miesięcy wyprawy będą prowadzone dalsze badania geologiczne.
Według dotychczasowych badań, na dalekiej północy, na Morzu Grenlandzkim i Morzu Barentsa, zalegają potężne zasoby ropy i gazu.