Nowy kanał będzie miał szerokość 22 m w górnej częsci i 7m na dnie. Utwardzane pściany boczne konstrukcji mają długośc ponad 9 m.  Szacuje się, że  około 2,5 mln m3 gruntu będzie musiało zostać wykopane i przeniesione.