Ponieważ teren jest położony 250 metrów nad poziomem morza, wierzchołek góry znajdzie się na wysokości 370 metrów n. p. m. Będzie to więc najwyższe wzniesienie w Łodzi. Jak oceniają specjaliści, będzie można zobaczyć je już z odległości 20 km.

Prawdopodobnie w późniejszych latach nowa łódzka góra "urośnie" jeszcze o kilkadziesiąt metrów. Ma tam bowiem trafiać ziemia wykopana podczas budowy całego tzw. Nowego Centrum Łodzi, zlokalizowanego w kwartale ulic: Kopcińskiego, Tuwima, Sienkiewicza i Narutowicza. Według wstępnych szacunków to dodatkowe 1,5 mln metrów sześciennych ziemi.