Zadanie obejmuje przygotowanie placu budowy i przeprowadzenie prac ziemneych na odcinku około 60 km, skąd
zostanie usunięte blisko sześć mln ton ziemi.

W historii działalności firmy McArdle jest to największy z dotychczasowych kontraktów. Firma specjalizuje
się m.in. w budowie autostrad, przygotowaniach placów budów oraz projektami budowlanymi.