Od 10 grudnia obowiązywać zacznie nowa organizacja ruchu w rejonie parkingu, ułatwiająca korzystanie z obiektu a także łatwiejszy dojazd i parkowanie obok swoich posesji mieszkańców tego rejonu. W tym celu zarządca dróg - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotuje projekt uchwały zmieniający kategorię drogi dla pl. Na Groblach, ulicy Terczyńskiej i Tarłowskiej.

O realizacji przedsięwzięcia budowy podziemnego parkingu na pl. Na Groblach mogą przeczytać Państwo w grudniowym wydaniu magazynu "Geoinżynieria drogi mosty tunele".