Polder będzie maił powierzchnię 2630 ha z możliwością przyjęcia 185 milionów m3 wody w przypadku wystąpienia powodzi. Planuje się miedzy innymi budowę wału ziemnego o długości 21,8 km oraz niezbędnej hydraulicznej infrastruktury pomocniczej.