Długość kanału to 40,6 km, maksymalna głębokość 3,50 m, różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Pokonanie różnic poziomu wody przez jednostki pływające reguluje 6 śluz wodnych. Trwa właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji ich modernizacji. To koszt blisko 50 mln zł.