Decyzje w sprawie dalszej działalności kopalni mają zostać podjęte w kwietniu, gdyż wtedy Kompania Węglowa przedstawi radzie nadzorczej i Ministerstwu Gospodarki nową strategię funkcjonowania spółki do 2015 r. O zamknięciu kopalni zdecyduje dokładna analiza tego, czy są one trwale nierentowne, czy mają szanse przynosić zyski.