Dofinansowanie w wysokości 178 mln zł zostało przyznane na realizowane przez Urząd Morski w Słupsku przedsięwzięcie pn. "Ochrona brzegu morskiego na wschód od Portu Darłowo". Całkowita wartość projektu szacowana jest na 209 mln zł.

Drugim projektem, który otrzymał dotację, jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Płonia" sp. z o.o. w Barlinku inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek". Całkowita wartość projektu to około 70 mln zł, zaś udział funduszy unijnych to blisko 33 mln zł.