Targi były doskonałą okazją do promocji geologii, jako dziedziny, która znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, m.in. w budownictwie, planowaniu infrastruktury, w przemyśle wydobywczym i naftowym.

Tematyka imprezy dotyczyła m.in. geologii środowiskowej, inżynierskiej, geofizyki wiertniczej, geoinformacji i geotechniki. Około 30 wystawców zaprezentowało m.in. technologie i sprzęt do badań geologicznych i geotechnicznych, urządzenia pomiarowo - kontrolne, sondy do badań polowych gruntu, aparaturę sejsmometryczną, georadary, sprzęt wiertniczy, a także nowoczesne technologie poszukiwania i eksploatacja złóż i technologie bezwykopowe.

Równolegle do części wystawienniczej odbywała się część konferencyjna. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w konferencji poświęconej geobezpieczeństwu, którą zainaugurowała sesja pt. "Geobezpieczeństwo gospodarcze". Kolejne sesje były poświęcone geobezpieczeństwu surowcowemu – poszukiwaniu, wydobyciu i eksploatacji złóż, a także geobezpieczeństwu i geozagrożeniom dla budowy elektrowni jądrowych.

Następna konferencja dotyczyła geologii inżynierskiej  i geotechniki na rzecz bezpieczeństwa inwestycji.

Drugiego dnia spotkania zorganizowano konferencję samorządową pn. "Geozagrożenia", która swą tematyką obejmowała różnorodne zagrożenia m.in.  powodzie, osuwiska, a także podtopienia brzegów morskich. Ponadto zorganizowano "Kącik eksperta" oraz warsztaty poświęcone korzystaniu z Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

Targi były świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Referaty zaprezentowane w trakcie licznych konferencji stały na wysokim poziomie i inspirowały uczestników do dyskusji. Już dziś zapraszamy na kolejne, X Międzynarodowe Targi GEOLOGIA GEO-EKO-TECH.

Zobacz fotogalerię.