• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

II Konferencja „Geoinżynieria w budownictwie”

Opublikowano: 15-10-2012 Źródło: inzynieria.com

Nasza Redakcja już po raz drugi zorganizowała Konferencję „Geoinżynieria w budownictwie”, a na miejsce spotkania ponownie wybraliśmy Zespół Dworski Hotel Sarmata w Sandomierzu. Tematem wiodącym wydarzenia, które odbyło się w dniach 16-17 października, były prace geoinżynieryjne w infrastrukturze drogowej i kolejowej. 


Obrady w trakcie II Konferencji Obrady w trakcie II Konferencji "Geoinżynieria w budownictwie". Fot. inzynieria.com

Do Sandomierza przyjechali nie tylko przedstawiciele środowisk naukowych związanych z branżą, ale również reprezentanci firm wykonawczych, producenckich, dostawczych, biur projektowych oraz inwestorów. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy z całego kraju, a także goście z Węgier, Turcji i Włoch.

Patronat honorowy nad tegoroczną Konferencją objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Urząd Miejski w Sandomierzu, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, a także Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. 

 

 

Sponsorem generalnym spotkania został ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o., zaś sponsorami złotymi były firmy: Aarsleff sp. z o.o., ATM sp. z o.o., BBV Systems sp. z o.o., Zakład Inżynieryjny GEOREM sp. z o.o. oraz Titan Polska sp. z o.o. Patronat medialny nad imprezą sprawował dwumiesięcznik branżowy „Geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz portal inzynieria.com.Monika Socha-Kośmider

Na otwarciu Konferencji Gości powitała Monika Socha-Kośmider, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz Burmistrz Sandomierza, Jerzy Borowski. Przypomniał on, że Sandomierz leży na wzgórzu lesowym, które narażone jest na osuwanie i osiadanie w przypadku m.in. obfitych opadów deszczu. Aktualnie władze miasta kończą prace w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, dzięki którym złagodzony zostanie destrukcyjny wpływ wody na wzgórze. 

Jerzy Borowski, Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, Burmistrz Sandomierza

Wspomniał również o pomyśle budowy w skarpie sandomierskiej wielopoziomowych parkingów podziemnych przy udziale środków finansowych z UE. Realizacja takiego projektu miałaby wpływ na stabilizację wzgórza. Burmistrz wyraził nadzieję, że specjaliści zgromadzeni na Konferencji zainteresują się tym przedsięwzięciem.

Począwszy od fundamentów palowych i ścianek szczelnych…

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała–Politechnika Gdańska prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała–Politechnika Gdańska

W ciągu dwóch konferencyjnych dni Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień uznanych w branży przedstawicieli świata naukowego, jak również firm związanych z budownictwem geoinżynieryjnym. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała z Politechniki Gdańskiej, który przybliżył słuchaczom zagadnienie fundamentów palowych w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Omówił on współczesne rozwiązania posadowienia obiektów na palach.

dr inż. Maciej Hawrysz - Politechnika Wrocławska dr inż. Maciej Hawrysz - Politechnika Wrocławska

Następnie wygłoszony został referat autorstwa dra inż. Andrzeja Batoga i dra inż. Macieja Hawrysza z Politechniki Wrocławskiej poświęcony problematyce stateczności skarp nasypów modernizowanych magistralnych linii kolejowych w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych. Skupiono się w nim m.in. na konsekwencjach wynikających z postulowanych przez przepisy nadmiernie wysokich zapasów stateczności. 

Kolejna prezentacja dotyczyła zastosowania ścianek szczelnych z grodzic stalowych w konstrukcjach kolejowych, m.in. ich zalet, wad oraz zakresu zastosowania (Ewa Sakwerda, Michał Januszewski - ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.). Na koniec pierwszej sesji uczestnicy mieli możliwość  wysłuchania wystąpienia podsumowującego 10-letnią obecność firmy Titan Polska na krajowym rynku budowlanym (Jakub Sierant).

Drugą sesję rozpoczął Wojciech Buczek, który wystąpił z prezentacją firmy Hufgard Polska sp. z o.o. Następnie Tomasz Szczepański (MC-Bauchemie sp. z o.o.) objaśniał, w jaki sposób dzięki zaawansowanej technologii materiałów budowlanych można poradzić sobie z różnymi zadaniami spotykanymi na budowie bądź przy remoncie obiektów infrastrukturalnych. W dalszej kolejności Antoni Domaszewski (AD sp. z o.o.) przedstawił maszyny i urządzenia CLIVIO (sprzęt do mieszania, składowania i iniekcji zaczynu cementowego z dodatkami chemicznymi) oraz Tecniwell (sprzęt do jet-groutingu i iniekcji). Uczestnicy wysłuchali również referatu na temat przeglądu zastosowań pali prefabrykowanych oraz dobrych i złych doświadczeń w tym zakresie (dr inż. Dariusz Sobala, Aarsleff sp. z o.o.). W ramach tej sesji zaprezentowano również zagadnienie projektowania kotew gruntowych SAS – (Alan Rajchel, Dawid Rewers - ATM sp. z o.o.), jak również wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii jet-grouting na przykładzie obiektów zlokalizowanych w ciągu modernizowanych szlaków kolejowych w Polsce (Marcin Dulski – Z.I. Georem sp. z o.o.).

…poprzez II linię metra, tunel pod Martwą Wisłą po Eurokody

dr inż. Wojciech Grodecki - Politechnika Warszawska dr inż. Wojciech Grodecki - Politechnika Warszawska

Obrady drugiego dnia Konferencji rozpoczął wykład prof. dr hab. inż. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej i dra inż. Wojciecha Grodeckiego (Politechnika Warszawska) na temat budowy stacji Powiśle w ramach II linii metra w Warszawie. Przedstawili oni m.in. trudności geologiczne i techniczne wykonania stacji Powiśle, a także metody budowy korpusu stacji, system zabezpieczenia wyrobiska oraz wykonany zakres prac w chwili wystąpienia awarii. 

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - Politechnika Warszawska

Prof. Siemińska-Lewandowska podkreśliła, że jednocześnie trwa budowa 7 stacji i drążone są dwa tunele, więc z powodu dużego zakresu prac prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń jest bardzo duże. Zwróciła uwagę, że specyficzna konstrukcja tunelu Wisłostrady, pod którym powstaje stacja Powiśle, polegająca na braku monolitycznego połączenia pomiędzy płytą denną a ścianami, jak również ścianami a stropem, spowodowała określone jego zachowanie w trakcie sierpniowej awarii. Szczegółowo omówiła też warunki geologiczne realizowanej inwestycji w kontekście bliskiego sąsiedztwa tunelu Wisłostrady.

Iwona Żygowska – Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o. Iwona Żygowska – Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.

Zagadnienie budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku, aspekty realizacyjne oraz pierwsze doświadczenia w tym zakresie zaprezentowała Iwona Żygowska (Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.). Tunel będący częścią większej inwestycji drogowej w Gdańsku, ma być gotowy przed końcem 2014 r. Prelegentka przybliżyła słuchaczom szczegóły projektu, planowane technologie, dokumentację inżynierską, warunki geologiczne, a także kłopoty związane z upadłością trzech firm budujących trasę drogową. Tę sesję zakończył referat poświęcony technologii iniekcji URETEK®, a także typowym rozwiązaniom i zagadnieniom projektowym. Przedstawili go János Mazán (Csillagtér Kft.) oraz Ferenc Molnar (URETEK Polska sp. z o.o.).

Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy AGP Metro Polska S.C. Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy AGP Metro Polska S.C.

Następne wystąpienie dotyczyło centralnego odcinka II linii metra w Warszawie – doboru maszyn i doświadczeń po wykonaniu pierwszego odcinka bliźniaczych tuneli D10 (Tommaso Grosso - Astaldi S. p. A., Mert Vardar - Gulermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş., Mateusz Witczyński – AGP Metro Polska S.C.). Przedstawiciele wykonawcy przedstawili zakres prac w ramach projektu linii metra, która przebiega przez najbardziej zurbanizowaną część stolicy. Zaprezentowano obecny stan prac i rozwiązania przyjęte w celu efektywnego wykonania zadania. Po zakończeniu sesji rozwinęła się dyskusja na temat inwestycji realizowanej przez AGP Metro Polska S.C. Pośród wielu pytań kierowanych do przedstawicieli wykonawcy m.in. Piotr Rychlewski zapytał o sposób przedłużania taśmociągu podczas prac tunelowych. Według opinii wykonawcy zastosowano jedno z najciekawszych rozwiązań. W szybie startowym cała długość taśmy poprowadzona jest na rolkach i taśmociąg pracuje wraz z maszyną. Docelową długość taśmy instaluje się już w momencie uruchomienia maszyny. Wraz z przemieszczaniem się jej w drążonym tunelu uwalniane jest tyle taśmy, ile potrzeba do użytkowania. W kwestii doboru tarcz, zadecydowały m.in. doświadczenia inżynierów pracujących we włoskiej firmie Astaldi i tureckiej Gülermak. Mateusz Witczyński zauważył również, że "podczas budowy tunelu dla OŚ „Czajka” prowadzący pracę inżynierowie zwrócili uwagę, iż przedłużanie rur płuczkowych w tarczy typu „Slurry” stanowi znaczną składową czasu realizacji cyklu pracy (drążenie i układanie obudowy), co znacznie zmniejsza wydajność w porównaniu do wybranych przez wykonawcę prac tarcz TBM EPB". W przypadku projektu warszawskiego głównym czynnikiem wpływającym na to, że nie użyto tarczy płuczkowej jest kwestia logistyki i ilości miejsca potrzebnego na powierzchni dla takiego rozwiązania.

Kolejną sesję rozpoczął dr inż. Jarosław Rybak (Politechnika Wrocławska), który omówił monitoring posadowień przy pracach związanych z modernizacją infrastruktury. Na temat problemów realizacyjnych przy budowie ścian szczelinowych w budownictwie infrastrukturalnym wypowiedział się Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

dr inż. Mieczysław Kania – Politechnika Poznańska dr inż. Mieczysław Kania – Politechnika Poznańska

W dalszej części dr inż. Mieczysław Kania (Politechnika Poznańska) zaprezentował wykorzystanie ultralekkich materiałów w rozwiązywaniu geotechnicznych problemów budownictwa komunikacyjnego. Scharakteryzował on podstawowe geotechniczne właściwości trzech rodzajów ultralekkich materiałów: sztucznych kruszyw poryzowanych, polistyrenu ekstrudowanego oraz betonu komórkowego.

dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. Politechniki Krakowskiej

Ostatnim wystąpieniem był referat dra hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. PK (Politechnika Krakowska), który przedstawił metody komputerowe w budownictwie infrastruktury i ich zgodność z Eurokodami. Poruszył on problem wykorzystania metod komputerowych w praktycznych zadaniach geoinżynierii, a w szczególności sposobów interpretacji tzw. „oddziaływań geotechnicznych” i „współczynników częściowych”, znacząco wpływających na wyniki obliczeń. 

 

Panel dyskusyjny na temat norm oraz wytycznych w projektowaniu i wykonawstwie w budownictwie geoinżynieryjnym

Ważnym wydarzeniem podczas Konferencji był panel dyskusyjny dotyczący norm oraz wytycznych w projektowaniu i wykonawstwie w budownictwie geoinżynieryjnym. Jego moderatorem był dr inż. Jarosław Rybak – Politechnika Wrocławska, a w roli ekspertów wystąpili: prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Ewa Sakwerda (ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.), dr inż. Dariusz Sobala (Aarsleff sp. z o.o.) oraz Robert Sołtysik (Soley sp. z o.o.). 

Piotr Rychlewski – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała – Politechnika Gdańska, dr inż. Jarosław Rybak – Politechnika Wrocławska Piotr Rychlewski – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała – Politechnika Gdańska, dr inż. Jarosław Rybak – Politechnika Wrocławska

Jak powiedział Kazimierz Gwizdała, zagadnienie fundamentowania głębokiego w Eurokodzie 7 praktycznie nie istnieje. Dlatego jego zdaniem możemy stosować wszystkie metody naukowo uzasadnione, ale mamy obowiązek wykorzystać własne lokalne doświadczenie. Jeżeli chodzi o fundamenty palowe, to publikowane są różne przykłady obliczeń, poradniki, jednak pojawiają się w nich nie do końca przemyślane przykłady z literatury zachodniej. Podkreślał, że inżyniera nikt nie zwolnił z myślenia i nie można bezwarunkowo wierzyć we wskazania np. w programie komputerowym, które nijak mają się do rzeczywistości. Co się zaś tyczy obliczeń dotyczących pali, jest on zwolennikiem metod bezpośrednich, popartych wynikami badań i analizą statystyczną.

W trakcie panelu Jarosław Rybak podkreślił duży wkład Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych we wdrażaniu norm Eurokodu w Polsce. 

Ewa Sakwerda - ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o., dr inż. Dariusz Sobala – Aarsleff sp. z o.o. Ewa Sakwerda - ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o., dr inż. Dariusz Sobala – Aarsleff sp. z o.o.

Chodzi m.in. o tłumaczenie niektórych dokumentów oraz o wprowadzanie specyfikacji technicznych stanowiących wspólny język pomiędzy inwestorami, projektantami i wykonawcami.

Jak powiedział Dariusz Sobala, projektowanie to podejmowanie decyzji uzasadnionych obliczeniami. System Eurokodu ma dać zasady, a decyzje ma podejmować świadomy projektant w oparciu o wiarygodne dane. Jego zdaniem środowisko branżowe powinno nauczyć się dostosowywać do ciągłych zmian norm, które są rewidowane co 4-5 lat. Należy wypracować dokumenty przejściowe, przepisy – mogą to być polskie normy zgodne z zasadami Eurokodu. Podkreślił, że nie muszą być kompletne, ale ważnym jest aby były poświęcone każdemu elementowi projektowania geotechnicznego. 

Robert Sołtysik - Soley sp. z o.o. Robert Sołtysik - Soley sp. z o.o.

W ten sposób projektanci, którzy zajmują się tylko szczegółowymi elementami projektowania, nie zrażaliby się obszernym dokumentem zawierającym wszystkie Eurokody.

Nawiązując do stwierdzeń o normach i Eurokodach, Robert Sołtysik zwrócił uwagę na fakt, że w Polskim Komitecie Normalizacyjnym działa komitet techniczny, który zajmuje się geotechniką. Powoli zaczynają się więc pojawiać zmiany mające na celu dostosowanie polskich regulacji do tego, co się dzieje w Europie. Zauważył on, że problemem jest brak wspólnej bazy wyników próbnych obciążeń wykonywanych najczęściej za publiczne pieniądze, które latami zalegają w biurze inżyniera kontraktu. 

Ewa Sakwerda – ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o. Ewa Sakwerda – ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.

Tak naprawdę korzysta z nich tylko firma wykonująca te badania. 

Do tej kwestii odniosła się tego Ewa Sakwerda, która zaproponowała podjęcie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem w sprawie wykorzystywania wyników badań. Według niej podstawowym problemem jest wzajemny brak zaufania pomiędzy tymi środowiskami. 

Piotr Rychlewski - Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Rychlewski - Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Jej zdaniem naukowcy podejrzliwie patrzą na wyniki badań przeprowadzone przez firmę, bazującą na wieloletnim doświadczeniu, z góry zakładając, że przedstawia one jedynie dobre aspekty, pomijając te złe.

Piotr Rychlewski, podając konkretne przykłady z placów budów, zwrócił uwagę m.in. na zagadnienie obciążeń pali, które niejednokrotnie wykonywane są nieadekwatnie w stosunku do charakteru konstrukcji. W dalszej części panelu rozmówcy skupili się m.in. na systemie norm w geotechnice, nadzorze w Eurokodach, a także specyfikacjach stworzonych przez PZWFS na podstawie doświadczeń wykonawców i potrzebie wspólnego działania na rzecz poprawy obowiązujących przepisów.

 

Uroczysta Gala z wręczeniem nagród TYTAN

Wieczorem 16 października w odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród branżowych TYTAN 2012 przyznawanych przez dwumiesięcznik „Geoinżynieria drogi mosty tunele” w dwóch kategoriach: Geoinżynieria oraz Budownictwo podziemne. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach spośród 6 nominowanych firm wyłoniło Jury, którego skład tworzyli:

- dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw. z Akademii Górniczo-Hutniczej;

- prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej;

- dr inż. Wojciech Grodecki z Politechniki Warszawskiej;

- prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała z Politechniki Gdańskiej;

- prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Prorektor Politechniki Wrocławskiej;

- prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej;
- dr inż. Karol Ryż z Politechniki Krakowskiej;

- prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej;

- mgr inż. Monika Socha-Kośmider z dwumiesięcznika „Geoinżynieria drogi mosty tunele”;

- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej;

- dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące nominowanych i nagrodzonych firm zostały zaprezentowane w osobnym tekście oraz w poniższej tabeli, natomiast fotogalerię można zobaczyć tutaj.

 

Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i pozostałym firmom nominowanym, życząc sukcesów w dalszej działalności. Po wręczeniu nagród reszta wieczoru upłynęła przy dźwiękach muzyki.

Nie tylko wykłady

Podczas Konferencji firmy BBV Systems sp. z o.o., Titan Polska sp. z o.o., ATM sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Realizacyjnego „INORA” sp. z o.o. zorganizowały stoiska wystawiennicze, a wiele innych skorzystało z możliwości reklamy prezentując postery reklamowe w sali obrad.

Zwiedzanie Domu Długosza Zwiedzanie Domu Długosza

Na zakończenie pobytu w Sandomierzu nasi goście mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Domu Długosza, Lochów Sandomierskich oraz Bramy Opatowskiej.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich Sponsorów, Prelegentów oraz naszych Gości, którzy byli z nami podczas sandomierskiego spotkania. Już dziś zapraszamy do współpracy i udziału w przyszłorocznej, III Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie”, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2013 r. w Sandomierzu.

 

Zobacz fotogalerię z Konferencji

Zobacz video-relację z Konferencji

 

TYTANY 2012

TYTANY 2011

TYTANY 2010

TYTANY 2009

TYTANY 2008

TYTANY 2007

TYTANY 2006

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!