Pieniądze przyznane Małopolsce pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”. W ramach usuwania skutków zniszczeń dotychczas odbudowano lub wyremontowano m.in. ponad 800 km dróg, 50 mostów, 79 przepustów, 6 kładek, 6 oczyszczalni ścieków, 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, 9 obiektów sportowych.