Zdjęcie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym spowodowane jest pracami przy budowie powstającej tam spalarni odpadów. W wykopach pod rozebranymi chodnikami i ścieżką rowerową zostaną położone rury, przez które będzie płynąć do miasta ciepło powstałe w wyniku spalania śmieci. Rurociąg o długości 3 km zostanie włączony w istniejącą, komunalną sieć.

Prezes Parku Przemysłowego tłumaczy, że Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie mógł wcześniej rozpocząć swej inwestycji. Poinformował, że rozebranych zostało w sumie 480 m chodników i ścieżek, ale kostka, z których je wybudowano, nie jest zniszczona i  zostanie praktycznie w całości wykorzystana przy ich odtworzeniu.

Bydgoska spalarnia powstanie do 2015 r.

Zobacz też: Energia z odpadów